Så skyddar du din bostad från åskan i sommar

2024-06-18
De flesta blixturladdningar i Sverige sker under sommarperioden. Är ditt hus tillräckligt skyddat? Ta del av våra tips.

Åska är elektriska urladdningar i jordens atmosfär. Åska visar sig i ett uppflammande av ljus, en blixt, samt med i ett skarpt eller mullrande ljud.
När åskan slår ner i utsätts den eller det som träffas för en strömpuls. Strömpulsen kan leda till direkt skada eller ledas vidare exempelvis in i en byggnad genom det befintliga ledningsnätet. När detta händer kan elapparater samt elinstallationen förstöras, en skada på elinstallationen behöver inte visa sig förrän senare.
Om blixten slår ner i din bostad beror skadorna mycket på hur elen leds in i huset. I elinstallationen kan det bli skador som upptäcks först långt senare, till exempel när du ska börja värma upp huset till hösten. Men det är enkelt att förebygga många av de skador som åskan kan leda till.


Att tänka på innan

  • Skaffa ett överspänningsskydd i elcentralen, det skyddar din elinstallation
  • Koppla dina viktigaste elapparater till en grendosa eller uttag med överspänningsskydd, det skyddar dina prylar
  • Installera en jordfelsbrytare
  • Se till att ha brandvarnare och brandsläckare som fungerar

Att tänka på när åskan går

  • Dra ur stickpropparna på elapparater som dator, tv, modem och telefon
  • Koppla ur antenn och telenät
  • Undvik att röra och stå nära elektroniska apparater

Att tänka på efter

  • Kontrollera att dina elapparater verkar fungera felfritt, använd inte apparater som luktar eller låter konstigt
  • Om det vid ett blixtnedslag har varit konstiga ljud- eller ljusfenomen från väggarna eller ur eldosor bör du låta se över elinstallationen.

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.