Det nya skattesystemet bonus-malus är ett premie- och beskattningssystem för fordon som registreras från och med 1 juli i år (latin ”bonus”=bra, ”malus”=dålig). Systemet innebär att fordon med låga koldioxidutsläpp (upp till 60 g/km) premieras medan bensin- och dieseldrivna bilar med högre koldioxidutsläpp belastas med en förhöjd fordonsskatt de tre första åren. Syftet med den nya skatten är att öka andelen mer miljövänliga fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta.
Ulf Svensson på Bil Sweden konstaterar att skatten medfört att marknaden under första halvåret 2018 ”dopats” med så kallade malusbilar, för undvikande av den förhöjda skatten.
– Hittills under året har nybilsförsäljningen gått upp med 16,5 %, säger han. Hur mycket av den uppgången som kommit ur bonus-malus övergången får väl summeras tydligare i slutet av året när försäljningsbalansen åter infunnit sig.

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.