Experter om framtidens bilar

2024-05-28

För drygt tio år sedan beslutade riksdagen att Sverige år 2030 ska ha en ”fossiloberoende fordonsflotta”. Men – hur nära är vi egentligen målet om nollutsläpp? På senare år har ju utsläppen från trafiken i Sverige till och med ökat. En rad personer med insyn i branschen tror att vi inte kommer att nå ens hälften av målet.

Förändringarna inom bilbranschen är för närvarande dramatiskt snabba. För att få en samlad bild intervjuar vi Jakob Lagercrantz (vd 2030-sekretariatet, inrättat i syfte att säkerställa att riksdagens 2030-mål verkligen uppnås), Jessica Alenius (vice vd på branschorganisationen Bil Sweden) och Anders Grauers (specialist på el- och hybriddrift på Chalmers universitet).

Hur nära är vi målet fossilfria bilar?
JAKOB LAGERCRANTZ:
Låt oss förhålla oss till målet 70 % koldioxidreduktion i transportsektorn till 2030. Fram till förra året minskade årligen utsläppen i en bra takt, men de senaste åren har minskningen avtagit – och nu riskerar vi att få en ökning av utsläppen. Läget ser inte alls bra ut. Det säljs fler större, inte så energieffektiva fordon. Positivt: en allt högre andel elfordon; konvertering till biobränsle har åter börjat diskuteras; nya sätt att äga/bruka fordon börjar slå igenom (bilpooler etc.).

JESSICA ALENIUS:
Vi håller just nu på att ta fram en färdplan som ska svara på den frågan. Med tanke på Sveriges tuffa mål jämfört med övriga Europa kommer det att krävas en mängd kraftfulla styrmedel för att nå målet 70 % koldioxidreduktion.

ANDERS GRAUERS:
Omställningen mot elbilar är redan på gång och Sverige kommer att vara en av de tidiga marknaderna. Elbilen är fortfarande lite dyr men prognoserna visar att kostnaderna kommer att kunna konkurrera med dagens bilar inom kanske fem år. Massor av nya modeller är på väg ut på marknaden inom bara de närmsta två åren. Stora delar av fordonsindustrin har redan valt elbilar som huvudspår.

Vad sker just nu inom forskningen när det gäller motorfordon?
JAKOB LAGERCRANTZ:
Det pågår ett effektiviseringsarbete, men fokus på elektrifiering är mycket stort. Det kommer dock inte att räcka; vi behöver en stor andel biodrivmedel, inte minst för de existerande fordonen – varav många kommer att vara i drift 2030.

JESSICA ALENIUS:
Stora satsningar på elektrifiering och laddning, på kort sikt med hjälp av batterier, på längre sikt bränsleceller. Även stora investeringar i automatiserade och uppkopplade fordon.

ANDERS GRAUERS:
Det sker massvis med forskning och utveckling för att höja prestanda och sänka kostnader. Batterierna är speciellt viktiga, både för att maximera livslängd och få bättre återvinning. Man jobbar även med nya metoder för att framställa mer biobränsle – det kommer att vara viktigt för att nå fossilfria transporter. På lite sikt kommer det mesta biobränslet troligen att gå till flyg och långväga sjöfart medan vägtransporter övervägande körs på el.

Vilka tekniker ter sig mest realistiskt att få ut på marknaden?
JAKOB LAGERCRANTZ:
En mångfald av olika lösningar. Elektrifiering kommer att växa, biodrivmedel kommer att behövas länge. Det kanske viktigaste är att finna metoder att utnyttja ”resursen bil” – den står tros allt still 94 % av tiden.

JESSICA ALENIUS:
Fordonsindustrins strategi för att minska fordonens klimatpåverkan vilar på tre hörnstenar: energieffektivisering, ökad andel biodrivmedel och nya tekniker (här dominerar elektrifieringen – en global trend).

ANDERS GRAUERS:
Elbilar kommer att vara den dominerande lösningen. Parallellt med den introduktionen kommer man att blanda in allt mer biobränsle i bensin och diesel för att snabbt nog nå målet kraftigt reducerade koldioxidutsläpp.

Batteri eller vätgas? Vilketdera kommer att segra?
JAKOB LAGERCRANTZ:
Batteriutvecklingen har gått snabbare än många trott, och de nya elbilarna har vätgasbilens räckvidd. Jag vill dock inte räkna ut någon teknik, en vätgasbil är en elbil med energi i en tank. Vätgas kan bli stort för tunga fordon.

JESSICA ALENIUS:
Cirka hundra nya elbilsmodeller och lika många laddhybrider väntas komma till den svenska marknaden inom två år. Vätgas ligger längre fram, även om vissa märken har vätgasbilar i sitt produktutbud.

ANDERS GRAUERS:
Batteribilar kommer troligen att dominera. Vätgas är också en bra lösning – men att använda vätgas ser ut att bli dyrare. Vätgasens främsta styrka har varit att man kan tanka snabbt och ha med sig bränsle för långa körsträckor. Men elbilar har visat sig så att ladda mycket snabbare än man trodde – och därtill sjunkande batteripriser gör att räckvidden på elbilar inte är ett problem; de flesta kommer troligen att ha räckvidd för 30 mils körning. Längre än så kör man normalt inte utan en rast – och då kan bilen snabbladdas.

Hur snart kommer bensinbilen att vara historia?
JAKOB LAGERCRANTZ:
Frågan borde vara när förbränningsmotorn kommer att vara historia. Du kan ju köra en ”bensinbil” på biobaserad bensin med mycket låga utsläpp. Men jag tror förbränningsmotorn kommer att finnas med länge. Kör du på biobränsle är den ett bra alternativ, inte minst på landsbygd. Biobränslen reducerar genomsnittligen koldioxidutsläppen med 75 %.

JESSICA ALENIUS:
Det ligger troligen rätt långt fram, speciellt om vi får tillräckliga volymer förnybara och hållbara drivmedel.

ANDERS GRAUERS:
På den svenska marknaden kan det gå fort. Om tio år är det nog svårt att köpa bensinbilar här. För att snabbt fasa ut dem krävs aktiva satsningar. Viljan till omställningen verkar dock finnas både hos politiker, bilindustri och många bilköpare.


Biltillverkare berättar om: Aktuella mål och pågående utvecklingsarbete.
Inom Renault arbetas – vid sidan av vätgaslösningar – med att utveckla nya batterityper, med högre energitäthet, längre livslängd och som kan laddas snabbare.
Karin Lyborn, pressansvarig Renault Sverige.

Toyota ska minska genomsnittsutsläppen från nya bilar med 90 % fram till 2050. En stor del av aktuell forskning handlar om att förbättra batterierna, men det forskas även om bränsleceller och vätgasteknik.
Erik Gustafsson, presschef Toyota Sverige.

Volkswagen räknar med att hälften av försäljningen inom kort kommer att bestå av laddbara bilar. Målsättningen är på sikt hundraprocentig elektrifiering. VW tror även på vätgas, framförallt på den tunga fordonssidan, men först om kanske tio år. Utöver själva bilarna arbetar VW med att skapa en koldioxidneutral kedja.
Marcus Thomasfolk, presschef VW Sverige.

Volvo har som mål att hälften av försäljningen redan 2025 kommer att bestå av rena elbilar, och resten av hybrider. Fokus inom Volvos forskning ligger nu på att utveckla eldrivlinor och batteriteknik, och på att förbränningsmotorerna i våra elhybrider ska bli ännu mer effektiva.
Karin Wik, presschef Volvo Car.


Foto i toppen: BigStock

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.