Skydda huset med bra dränering

2024-05-26

Med en välfungerande husdränering kan du spara in en hel del pengar och besvär. Men det finns mycket att tänka på när det gäller utrustning och material, jordens sammansättning, lutning och förändringsbenägenhet.

Husdränering installeras för att skapa en trygg, fuktfri boendemiljö och mer effektiv isolering, men det främsta syftet är att skydda huskonstruktionen och tätskikten under marknivå mot vatten och fukt. Det åstadkommer man genom en kombination av åtgärder som hindrar vattnet från att komma i kontakt med byggnadsdelar.

När ska man då se över sitt dräneringsledningssystem? Det kan skilja sig från fall till fall, så här finns ingen regel. Men det är en god idé att minst vart femtonde till tjugonde år ta hjälp av en fuktbesiktningsman för att besikta och mäta hur väl dräneringen för bort vatten. Det du kan göra själv är att ha koll på källare, pannrum och övriga utrymmen under marknivå och regelbundet söka efter fuktfläckar och andra avvikelser i konstruktionen. Det bästa är att utföra husdränering i samband med att huset byggs. Då behålls konstruktionen skadefri för rimliga kostnader. Vid nybyggen gör man en geoteknisk analys av marken. Resultaten av undersökningen avgör sedan hur man tar sig an dräneringsuppgiften – det vill säga vilka dräneringssystem och tätskikt samt vilken värmeisoleringstyp man väljer.

Konsekvenserna om man inte utför dränering vid byggnation kan vara kraftiga sprickbildningar och fuktskador på huskonstruktioner under marknivå, som också kan orsaka fuktskador genom kapillärsugning även på huskonstruktion ovan marknivå, beroende av hustyp, omfattning, marktyp och vattenflöde i marken med mera. En risk för marksättning finns dock alltid i samband med dräneringsåtgärder. Därför bör du alltid konsultera en fuktsakkunnig innan entreprenaden drar igång.

En sakkunnig kan också hjälpa dig att ställa rätt krav på entreprenaden samt utvärdera metoder och utföranden. Ibland kan det vara ett inomhusmiljöproblem i bostadens ytor under mark som kan initiera fuktåtgärder, varav dränering är en av dem. Det är dock viktigt att rätt åtgärder utförs även på den varma sidan av källarväggarna. Att dokumentera alla arbeten som görs med bilder är alltid bra!


Lagar och regler att följa

LOD – kommunens krav ifråga om lokal hantering av dagvattnet
PBL – plan- och bygglagen
BBR – byggbranschens byggregler


Dräneringssystem

Ett dräneringssystem består av ett vattengenomsläppligt dräneringslager under betongplatta och vid grundmur. Dessutom tillkommer det en dräneringsledning i form av ett perforerat rör.

Nuförtiden är den vanligaste metoden för dränering av grundmur skivor av asfaltbundna cellplastkulor. Plastfolie eller membranisolering tillkommer i anslutning mellan grundmur och betongsula.

En annan vanlig teknik är så kallad Platonmatta med tilläggsisolering av XPS cellplastskiva.


Foto i toppen:  Isodrän

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.