Högeffektiva glas ska minska utsläpp

2024-06-15

En ny studie visar att högeffektiva glas kan minska EU:s energiåtgång och koldioxidutstläpp med en tredjedel år 2030.

Glass for Europe har anlitat det oberoende forskningsinstitutet TNO för en studie om energibesparingar och CO2-utsläppsminskningar genom användning av högeffektiva fönsterglas.

Enligt studien går det att fastställa den mängd CO2 som kan minskas tack vare högeffektiva fönsterglas. Mellan 2020 och 2030 skulle en fördubbling av fönsterrenoveringstakten innebära att utsläpp av mer än 240 miljoner ton CO2 undviks. För Sveriges del skulle energibesparingen 2030 vara 34 procent och 2050 hela 43 procent.

– Fönsterglasets bidrag till ett klimatneutralt Europa skulle också totalt sett kunna bli ännu större. Nya glasprodukter, såsom smarta och elektrokroma glas, glasrutor med inbyggda solceller eller annan ny teknik, har inte tagits med i TNO-studien men när de vinner gehör leder det till ytterligare minskningar av koldioxidutsläppen, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen.
En sammanfattning av studien finns på glassforeurope.com


Foto: Pixel.com

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.