Sista året för radonbidrag

2024-06-16

Radonbidraget förlängs bara året ut och har även sänkts med 16 miljoner. Efter 2021 planeras stödet att helt avvecklas. – Det är en stor besvikelse att se att en så stor del av politiken inte har förstått hur viktigt radonbidraget är, säger Dag Sedin, ordförande svensk Radonförening i ett pressmeddelande.

Syftet med radonbidraget är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus och på så vis minska hälsoproblem som är kopplade till radon i bostäder. I Sverige får cirka 500 personer lungcancer varje år till följd av radon i luft.

Idag finns fortfarande cirka 250 000 villor med för höga radonvärden, enligt Boverkets bedömning. Men anslaget för 2021 på 16 miljoner räcker bara till cirka 1000 radonsaneringar.
– Radonbidraget har de senaste åren varit väldigt välanvänt och det har de facto avhjälpt stora problem genom att minska hälsoproblem relaterade till för höga radonhalter i bostäder. Att i princip samtliga partier helt vill slopa bidraget under 2022 och 2023 visar därför på en stor okunskap och oförståelse kring hur stort det här problemet verkligen är, säger Dag Sedin, ordförande svensk Radonförening.

Om bidraget:

  • Bidrag lämnas med 50 procent av skälig kostnad för åtgärderna, max 25 000 kronor.
  • Har du ansökt, eller kommer du att ansöka om ROT-bidrag för samma åtgärder, kan radonbidrag endast sökas för materialkostnader.
  • Ansökan kan göras digitalt eller via en nedladdningsbar blankett på boverket.se

Foto: Bigstock

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.