Fräscht vatten i brunnen?

2024-05-26

Är du en av de nästan en miljon i Sverige som har egen dricksvattenbrunn? Då är det hög tid att mäta vattenkvaliteten, om du inte gjort det på tre år eller mer.

Att bara titta, smaka och lukta på vattnet i din brunn säger inte så mycket om vattenkvaliteten som man skulle kunna tro. Det kan faktiskt vara farligt att dricka, även om det smakar friskt och gott. Det kan också vara helt okej att dricka, även om det ser grumligt ut och luktar svavel.

För att få reda på vilka eventuella problem som just din brunn har måste vattnet analyseras. Enligt Livsmedelsverket bör det göras minst var tredje år om anläggningen används till en en- eller tvåfamiljsfastighet. Har det varit problem tidigare kan det vara klokt att kolla ännu oftare, särskilt om du har småbarn.

Vattenföroreningar som du kan bli sjuk av är framförallt bakterier, men även naturliga förekomster av mineraler i vatten, exempelvis arsenik och uran. Barn är mer känsliga och där finns fler parametrar för dålig hälsoutveckling. Exempelvis kan för mycket fluor orsaka benskörhet.

Har du en bergborrad brunn kan radonhalten i grundvatten ge tillskott av radon i inomhusluften vilket kan påverka hälsan negativt.

Andra vanliga föroreningar, exempelvis järn och mangan, kan vara helt ofarliga att dricka, men kan istället till exempel göra att vittvätten inte blir vit och ge missfärgningar på toa och handfat.

Vattenanalysen bör utföras av ett ackrediterat laboratorium, som också kan förklara hur provtagningen går till. Du får sedan ett dokument med resultatet.

Visar det sig att ditt vatten fått anmärkningar, är det ditt ansvar som brunnsägare att se till att åtgärd sker. Hälsomässiga anmärkningar behöver du ta tag i först.
Finns bakterier behöver du kalla dit en expert för att ta reda på om en avloppsanläggning kanske ligger för nära eller om ett rör gått sönder.
Kontrollera också brunnens svaga punkter. Är konstruktionen tät? Det kan många gånger räcka att bli av med problemen genom olika tätningsåtgärder i brunnen.

Om det är mer tekniska eller estetiska anmärkningar kan du välja själv om du vill slippa brunt järnsmakande vatten.

Begär in skriftliga offerter från flera företag. Be också om referenser och funktionsgaranti på eventuella åtgärder.
Sker arbetet på din egna tomt får du normalt nyttja ROT-avdrag för arbetskostnaden vid installation av filter eller sanering av en enskild brunn.

Har du frågor om enskild dricksvattenförsörjning, så kan du i första hand vända dig till miljöförvaltningen i din kommun. De kan också hjälpa till med information om vart du ska vända dig för att testa brunnens vattenkvalitet och om det är något särskilt att tänka på just i din kommun.

Dåligt med vatten?

Brunnsvattnet påverkas av både årstid och användning. Under sommaren kan tillflödet i brunnen vara lågt och med det ge försämrad vattenkvalitet. Byter huset ägare kan vattenuttag och avloppsmängderna ändras radikalt och påverka vattenkvaliteten. En lösning, om möjligt, kan vara att fördjupa brunnen och därmed få ett större grundvattenmagasin. Ibland kan lösningen vara att brunnen högtrycksspolas.
Diskutera möjligheterna och eventuella risker med proffs på området.

Mer information

Allmän information: Miljöförvaltningen i din kommun
Geologiska och tekniska förhållanden: Sverige geologiska undersökning (SGU) sgu.se
Dricksvattenkvalitet: Livsmedelsverket
Vattenanalyser: Vänd dig till ett ackrediterat laboratorium för vattenanalys
Tekniska problem: Borrföretagen i Sverige, en branschorganisation och sammanslutning av borrentreprenörer

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.