Klimatsmart och enkelt

2024-07-16

Idag står fjärrvärme för drygt 50 procent av den svenska värmemarknaden. Men den är ojämnt fördelad. I flerfamiljshus har 90 procent fjärrvärme, medan det bland husägare bara är runt 20 procent.

Lina Enskog Broman, fjärrvärmeansvarig på Energiföretagen. Foto: Jon Alexandersson

Småhus värms ofta upp på andra sätt. Att det ser ut så här beror på hur värmenätet i kommunen är draget – och det skiljer sig åt i olika delar av landet. Ju mer urbaniserat ett område är desto större är chansen att även villaägare får tillgång till fjärrvärme.
När fjärrvärmen började byggas ut på 1950-talet blev inte bara uppvärmningen av hus enklare utan luftkvalitén förbättrades också i och med färre skorstenar behövdes – livskvalitén för människor ökade.
—Storskaligheten är kostnadseffektiv eftersom man använder resurser från samhälle och industri som annars skulle kasseras till klimatvänlig uppvärmning för många samtidigt. Det som används för att hetta upp vattnet är bland annat rester från trä- och skogsindustrin, det restavfall som inte återvinns och spillvärme från industrier, avloppsvatten med mera, säger Lina Enskog Broman, fjärrvärmeansvarig på branschorganisationen Energiföretagen.
De småhus som i dag har fjärrvärme har en egen värmecentral i huset. En värmecentral håller i ca 25 år, men måste till slut bytas ut när värmeväxlaren slutar att fungera bra.
—För att kolla att värmeväxlingen fungera optimalt ska det vara stor skillnad mellan ingående och utgående temperatur, då fungerar det bra och flödet är lågt. Det är också viktigt att börvärden för temperaturer i fjärrvärmecentralen är rätt inställda och injusterade beroende på vad radiatorerna är dimensionerade för. Det är bra att göra regelbunden kontroll av centralen för säkerställa en kostnadseffektiv uppvärmning, för djupare kontroll kan man ta hjälp av sin fjärrvärmeleverantör, säger Lina Enskog Broman.

Så fungerar fjärrvärme:

Fjärrvärme består förenklat av upphettat vatten producerat på en förbränningsanläggning, som via välisolerade rör under marken levereras till hus och företag. Men man kan ha många olika värmekällor till ett fjärrvärmenät. Huset som ska värmas har en central med en värmeväxlare som för värmen i fjärrvärmevattnet (men inte vattnet) till husets egna värmesystem, som element.
Fjärrvärmevattnet leds sedan tillbaka till fjärrvärmeverket för att värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet på nytt. Det gör fjärrvärme såväl cirkulärt och miljövänligt som enkelt och kostnadseffektivt.

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.