Rensa innan vintern

2024-05-26

Det är inte bara naturens träd och buskar som lyser vackert med sina höstliga brunröda färger. Även taken lyser i vackra färger med alla löv och grenar som fallit ned under höstvindarna. Och det är ju något som på sikt inte är lika positivt för taken.

Nu är det verkligen dags att rengöra taken och borsta av löv och grenar innan vintern kommer. Inga tak är helt underhållsfria även om vissa material klarar väder och vind och slitage bättre. Hur länge ditt tak håller sig i trim beror mycket på hur stor insats du själv gör.
Viktigt, inte minst nu på hösten, är att du tar bort kvistar, barr och mossa från ditt tak. Mossan leder fukten in under takpannorna som sedan riskerar att frysa sönder när det fryser till. Så sent in på hösten som möjligt är det förstås bra att göra rensningen, när träden fällt sina löv.

Så här får det absolut inte se ut i ett stuprör. Denna hög av barr och löv har samlats på bara två veckor. Foto: Thomas Edgren

Kontrollera stuprännor och vinkelrännor; här har det troligen blåst ned och samlats skräp och grenar under hösten, liksom mossa som tagit fäste. Barr liksom löv kan även ha kommit in under taket om du har takpannor. Tag bort och lyft lite på takpannorna om det krävs.
Kvistar, bladstjälkar och barrknippen fastnar lätt i varandra och trycker ned som proppar i rännorna. Regnvatten och senare smältvatten svämmar förstås över och skadar fasaden. Proppar kan också generera rostskador på sikt om de fått sitta fast en längre tid.
Att sopa av taken med en vanlig piassavakvast är relativt enkelt. Sedan kan du fortsätta att rengöra rännorna. Har det fastnat mycket småskräp i rännan, som sitter hård, spola i stället med rikligt med vatten. Löven som du sopar av är bra att låta ligga på gräsmattan som extra gödning.
Så kallade lövfångare kan vara bra att komplettera med för att hålla tappstyckena fria från allt skräp. Rännsilar och lövskydd kan du köpa i byggvaruhandeln eller om du är händig, skapa själv genom att knyckla ihop kycklingnät till en boll.
Har du solpaneler på taket, kan man undra om de påverkas av löven. Dock glider löven av relativt lätt från panelerna av det regn som faller på höstarna. Varje panel har en så kallad optimerare som gör att panelerna kan producera el oberoende av varandra, så elen påverkas inte så mycket av att de skuggas av löv. Vill du ändå rengöra dem från löv så använd bara vatten och möjligen ett specialtvättmedel som passar för solpaneler. Använd en mjuk trasa som inte repar ytan.

Om du har höga träd i nära anslutning till huset bör du se till att grenar inte ständigt gnider mot och repar plåten, dels sopa bort alla vissna löv på hösten innan snön faller. Är taket väl rengjort, blir slitaget inte lika stort när snön väl kommer.
Planerar du att måla om taket till våren är det extra viktigt att skräp inte ligger på under snön under vintern
Har du fått lav på taket, kan lavens rötter växa in i takpannorna och ge ifrån sig lavsyra som fräter upp takpannorna. Vatten tränger in i de små kanaler som rötterna lämnar efter sig och vatten som fryser orsakar frostsprängning som riskerar att skada och till sist spräcka takpannor.
Har du tak av aluminium eller stål och det ligger skräp på taket för länge, är risken hög för korrosion.
Extra viktigt att hålla koll på taket är det om du har papptak, där mossa fäster väldigt lätt.
Ett plåttak klarar sig bättre från angrepp av växtlighet – tack vare det glatta materialet är det lätt för skräp att glida av taket. Mossan fäster inte heller, så man kan i princip säga att det är underhållsfritt.

En vanlig syn när man ställer sig på en stege för att blicka ned i hängrännan. Resultatet av detta blir att regnvatten ligger kvar i rännan utan möjlighet att rinna ned i stupröret. Foto: Thomas Edgren

Att använda högtryckstvätt kan vara ett snabbt sätt att ta bort grenar och annat skräp. Men strålen biter inte på lav, mossa eller alger eftersom den inte kommer åt dess rötter. Det blir till och med gynnsammare för laven att växa och den kommer tillbaka med ny kraft. Kör du för ofta med högtryckstvätt, finns det risk att tak med takpannor skadas att det höga vattentrycket skadar takpannornas ytbeläggning.
Så tänk på att alltid ha koll på takets skick och i ännu högre grad innan vintern biter sig fast i våra tak och fasader.

Källa: Dinbyggare.se

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.