Så blir anläggningen laglig

2024-05-28

Tillhör du en av de många villaägare i Sverige med enskilt avlopp? Då är det ditt ansvar att anläggningen är laglig. Det här ska du tänka på.

Det är inte lagligt att endast ha en slamavskiljare som avloppsrening, ändå har nästan en tredjedel av alla fastigheter med små avlopp ingen vidare rening. Med dagens åtgärdstakt skulle det ta hela 43 år att åtgärda alla undermåliga avlopp. Det går långsamt framåt, då det kräver stora resurser för kommunerna att kontrollera avloppen och är dessutom inte en populär politisk fråga.

Det är du som fastighetsägare som bär ansvaret för att ditt avlopp håller måttet och det är viktigt att komma ihåg att en avloppsanläggning inte håller i all evighet.
Idag räknar man på att fosfor kan tas om hand i cirka 15-20 år innan marken är mättad och inte kan ta emot mer. Då sprids den vidare i landskapet. Men finns anläggningen i ett område som inte är känsligt för fosfor till exempel norrlands inland, där smittskyddet är viktigare, då kan den hålla i 30-40 år. Efter bara ett par år kan däremot andra problem finnas, exempelvis rötter som vuxit in och kärlsprängningar. Det är därför viktigt var du lägger ditt avlopp.

Om du vill ha personligt stöd och rådgivning så kan du ringa till kommunens miljökontor. En del kommuner har även VA-rådgivare som i vissa fall hjälper till med enskilda eller gemensamma avlopp. Vill du läsa på egen hand så kan du vända dig till avloppsguiden.se, för frågor som miljöinspektörerna inte kan, eller får svara på.

Fem steg till enskilt avlopp

Testa ditt avlopp. Lär dig mer om avlopp och ställ diagnos på din befintliga anläggning. Gå in på www.avloppsguiden.se. Där finns bland annat en checklista för egenkontroll och hänvisningar till användbar information.

Planering. Planeringsprocessen kan se lite olika ut beroende på om du ska anlägga en helt ny anläggning eller om du har en fungerande anläggning som måste förbättras. Det är miljönämnden i din kommun som avgör vilka krav som ska ställas på din avloppsanläggning.

Tillstånd. Det är du som är ansvarig för att söka tillstånd för din anläggning hos och ta fram de handlingar, t.ex. ritningar och situationsplaner, som kommunen kräver.

Teknik. Det är du som måste välja teknik. Vad som passar bäst beror utöver kommunens krav på miljöskydd och kretslopp på de lokala förutsättningarna och dina krav vad gäller ekonomi och komfort.

Entreprenör. Behöver du hjälp med handlingar och val av teknik bör du anlita en konsult eller markentreprenör med erfarenhet av enskilda avlopp. Kom ihåg att kolla upp företaget du väljer och be gärna om referenser.

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.