Så eldar du rätt i din kamin

2024-05-26

Det bästa sättet att elda kan variera från kamin till kamin, det är därför viktigt att du läser eldningsinstruktionerna noga innan du börjar elda.

Innan du eldar
Lägg större vedträn korsvis i botten och över det finare upptändningsved. Överst lägger du 2-3 upptändningskuddar. Mängden ved kan variera från kamin till kamin. Använd endast torr ved. Läs i artikeln om Hantering av ved vad som är torr ved.

Så tänder du
Topptändning av veden fyller två funktioner. För det första så minskas utsläppet av partiklar kraftigt och veden utnyttjas mer effektivt, för det andra bildas det mindre rök i upptändningsfasen vilket minskar risken för sotbeslag på glasen. Topptändning ger snabbare uppvärmning av brännkammaren och man får snabbt bra drag i skorstenen, mer syre till flammorna ger högre temperatur.

När du eldar
Det är viktigt att det kommer tillräckligt med luft in i huset så att eldstaden för tillräckligt med luft till förbränningen. Öppna samtliga spjäll på kaminen och ställ gärna luckan på glänt några minuter tills elden tagit sig ordentligt. Vänta ca 15 minuter tills brännkammaren är uppvärmd innan du reglerar spjällen. Läs noggrant i instruktionerna hur luften ska regleras på just din kamin. Veden skall alltid brinna med synlig flamma annars ökar utsläpp av sot och partiklar.

Undvik pyreldning
Pyreldning är är det sämsta ur miljösynpunkt. Den bästa förbränningen får du när det brinner friskt och röken från skorstenen är nästan osynlig, det enda du ser är en värmedallring. Svart rök från skorstenen tyder på dålig förbränning (pyreldning) eller dåligt bränsle, ex fuktig ved. Askan i eldstaden ska vara finfördelad och grå. Använd upptändningskuddar för att undvika mycket aska. Vid rätt temperatur i eldstaden bränns också sot bort från eldstadens väggar och glas.

Tre skäl till att elda korrekt

1. Miljövänligt. Genom att elda korrekt minskas sot- och partikelutsläpp vilket kraftigt bidrar till en minskning av lokal förorening.
2. Klimatvänligt. Ved är en förnybar energikälla och därmed ett klimatvänligt alternativ till fossil uppvärmning.
3. Lönsamt och effektivt. Med en korrekt eldning sparar du eldstaden vilket betyder mindre underhåll och mindre risk för en skorstensbrand. Det är också en trygghet vid strömavbrott.

Källa: Brasvärmeföreningen

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.