Värdena du vill veta

2024-07-16

Radon är en osynlig och luktfri gas som finns i mark, byggnadsmaterial och hushållsvatten. Den ökar risken för lungcancer och du bör därför mäta radonhalten i din bostad.

Strålsäkerhetsmyndigheten är tydlig med att radon är den vanligaste orsaken till lungcancer utöver rökning. Idag drabbas 500 personer varje år. Risken att drabbas för cancer ökar ju högre halter av radon man utsätts för, men även långvarig exponering kan orsaka cancer. Enligt forskningen verkar det alltså inte finnas ett visst tröskelvärde då radon helt plötsligt blir farligt.

Det mest pålitliga sättet att få fram radonvärdet i inomhusluft är att göra en långtidsmätning under eldningssäsongen, som infaller mellan den första oktober och sista april. Skälet till att man mäter under vinterhalvåret är att det råder andra ventilationsförhållanden sommartid, vilket kan ge missvisande svar ifråga om uppmätt radonhalt. Två månader är minimikravet på en mätperiod för att årsmedelvärdet ska kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt.

En korttidsmätning kan du göra om du exempelvis tänkt köpa eller sälja en bostad och av tidsskäl inte kan göra en långtidsmätning. Den mätningen bara kan ge en indikation på radonhalten och alltid måste följas upp med en långtidsmätning.

Du bör mäta radonhalten om du

  • köper ett hus
  • bygger om eller till ditt hus
  • ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
  • bygger ett nytt hus
  • om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.