Succé för grön teknik

2024-06-18

Sedan den 1 januari 2021 är det möjligt att få skattereduktion för installation av grön teknik. Det gäller kostnaden för både arbete och material till laddboxar och solceller. Installationen ska ha påbörjats, betalats och slutförts under kalenderåret 2021.

Anna Werner, vd på Svensk Solenergi.

Den för året nya Skattereduktionen fungerar på samma smidiga sätt som ROT och RUT – den är redan avdragen på kundens faktura. —Skillnaden är att man här kan göra avdrag för både arbetet och materialet.
Vid ROT kan man bara dra av arbetskostnaden, säger Pia Blank Thörnroos på Skatteverket och tillägger att det nya avdraget definitivt öppnar upp för att fler installerar grön el. 230 miljoner var budgeterade, men redan nu har 518 miljoner betalats ut. 50 000 kronor per person och år är avdragsgillt för grön teknik, utöver sammanlagt 75 000 för ROT och RUT – där ROT-avdraget har ett tak på 50 000. Det innebär att ett hushåll med två vuxna som nyttjar samtliga avdrag i teorin kan få en skattereduktion på 250 000 kronor per år. Branschorganisationen Svensk Solenergi är mycket positiv till avdraget, som man menar är mer stabilt än det tidigare solcells-
stödet. —Vi har under ett par år haft en underliggande positiv trend i Sverige, som nu förstärks ytterligare tack vare det nya avdraget, säger Anna Werner, vd på Svensk Solenergi. Hon berättar att antalet föranmälningar har ökat med 43 procent fram till september. Flest ansökningar kommer av givna skäl från södra Sverige, medan det finns kommuner i norra Sverige där ingen ansökt. —Det märks att många privatpersoner vill installera grön energi. När nomineringen till Solenergi-
priset nu börjar hoppas vi att en enskild villa som har en innovativ och smart lösning kan utses till “Årets anläggning”. – Även “Årets prestation” nomineras. Det vore roligt att lyfta fram en småhusäg-
are som förebild och inspiration, säger Anna Werner. Förutom det nya skatteavdraget tittar energiminister Anders Ygeman på möjligheten att låta de som installerat solceller sälja sitt elöverskott utan att, som i dag, få en förhöjd elnätsavgift. Ett sådant beslut skulle gynna den som satsar på grön teknik. Viktigt att tänka på med det nya avdraget är att om man har betalat i förskott måste installationen vara klar under samma år som förskottet betalades. —Om man betalar under 2021 men installationen inte blir klar förrän i februari
2022 kan avdraget inte gör-as. Så om man planerar för grön energi mot slutet av året och vill betala i förskott ska man tänka till så att allt blir klart innan
nyår, säger Pia Blank Thörnroos.

Skattereduktion för grön teknik ges för:

  • Installation av nätanslutet solcellssystem. Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
  • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
  • Installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Installationen ska förse den aktuella bostaden med el och måste vara gjord i köparens eller köparens förälders hushåll, och ska avse:

  • Ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion.
  • En lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av den som begär skattereduktion.
  • En byggnad under uppförande som ägs av den som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.