Sover du dåligt? Är humöret inte på topp? Då kanske du inte får tillräckligt med dagsljus. Forskning visar nämligen att mängden solljus och vårt mående starkt hänger ihop. För dig som spenderar mycket tid inomhus gäller det alltså att se till att tillräckligt mycket dagsljus når in.

God tillgång på dagsljus gör att vi sover bättre, kan fokusera enklare och får ett bättre humör. Vissa forskare menar att även immunförsvaret förbättras. Men faktum är att de flesta som arbetar i Europa uppskattningsvis spenderar hela 90 procent av dygnet inomhus. Eftersom inomhusbelysning inte är i närheten av att ge samma hälsofrämjande effekter som dagsljus, behöver vi därför se till att dagsljuset når in dit vi befinner oss.

Ju fler och större fönster, desto bättre blir dagsljusinsläppet, vilket enligt forskning ökar välbefinnandet. Foto: Inwido

Lägg till en härlig utsikt mot grönska, så minskas också stress och ökar samhörigheten med naturen. Brist på dagsljus har istället negativa konsekvenser för hälsan, vilket blir särskilt påtagligt under årets mörka årstid. Under vintertid är både sömnbesvär och depression relativt vanligt på våra breddgrader. Hälsoproblem verkar särskilt påverkas av brist på dagsljus under morgontimmarna. Att få en korrekt uppskattning om du får in tillräckligt med dagsljus i ett rum är väldigt komplicerat eftersom det är så många faktorer att ta hänsyn till. Boverket har därför tagit fram en förenklad mätmetod.

Rum med takfönster jämnt fördelade över golvyta har dagsljus jämnt fördelat som utomhus. Foto: Velux

Enligt metoden anses insläppet av dagsljuset vara tillräckligt om ett rums fönsteryta utgör minst tio procent av golvarean. Solinstrålningen ska däremot kunna styras så att ljuset inte bländar eller värmer för mycket. Fönsterglas som stänger ute värme kan ibland vara ett bra alternativ. Det finns också flera typer av solskydd med många funktioner att välja bland.

Fördjupning:

Folkhälsomyndigheten har tagit fram “Ljus och hälsa”, en kunskapssammanställning med fokus på dagsljusets betydelse i inomhusmiljö.

Riktlinjer ifrågasätts:

Riktlinjer för hur bostäder ska utformas finns i Boverkets byggregler. Men de tar inte hänsyn till dagsljusets välgörande hälsoeffekter och har därför blivit ifrågasatta. En orsak är den ökade förtätningen av bostäder vilket avskärmar ljusintag, normen antas då bli för snäv. En förtätning riskerar också att öka insynen till husen och minska möjligheten till utblick till gröna områden, vilket anses hälsogivande. Kraven som finns på energieffektivisering gör också att fönsterstorleken minskas till minimikraven, vilket också minskar tillgången på dagsljus.

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.