Larm för olika syften

2024-06-15
I takt med att tekniken utvecklats och blivit allt mer användarvänlig och billig, finns det idag ett stort larmsortiment som anpassats till villor och fritidshus.

Brandvarnare är idag i princip obligatoriskt i alla hem, och ska finnas utplacerad på varje våningsplan och gärna i varje sovrum.

– I en villa ska det finnas minst en brandvarnare per 60 kvadratmeter, säger Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar. Det är också mycket viktigt att komma ihåg att kolla batterierna i brandvarnaren med jämna mellanrum.

I grundutrustningen för brandsäkerhet bör det även finnas en central placerad brandsläckare, gärna en på varje våningsplan. En brandfilt i köket för matbränder bör också ingå.

– I en villa är det att rekommendera att installera brandvarnare/rökdetektorer som ”pratar” med varandra, säger Helene Löfgren, marknadschef på Sector Alarm. Börjar det brinna på ett ställe i huset, sätts samtliga larm igång. Anta att det börjar brinna i källaren när du sover, då väcks du av att larmet i sovrummet går igång. Det går också att koppla dessa brandlarm till kamera, vilket gör det enklare för larmoperatören att snabbt larma ut korrekt åtgärd. Det sparar många viktiga sekunder.

Teknik för smarta telefoner utvecklas ständigt och det har gått att styra sitt larm via mobilen i ett antal år nu.

– Det finns lättanvända inbrottslarm som är så enkla att manövrera att barn klarar av att larma av och på, säger Helene Löfgren. Man behöver bara lägga en bricka på larmpanelen i hallen, så avaktiveras larmet och samtidigt så går en signal till föräldrarnas mobil, en trygghet om man inte är hemma när barnet går hem från skolan.

De fukt- och driftslarm som tidigare bara fanns inom industrin börjar nu komma som lättinstallerade och användarvänliga fukt och driftslams för villamarknaden. Ett av de företagen som utvecklar produkter för privatmarknaden är Wideco. Larmen används för att övervaka mot skadlig fukt eller vatteninträngning på vinden eller källaren.

Dessa övervakningslarm kontrollerar fuktighet i källare, temperaturer, ledningstryck, nivåkontroll av vatten, olja i brunnar och kärl.

– En funktion som jag använder mig av hemma är att kontrollera när det är dags att tömma vattenkärlet till bergvärmepumpen,
säger Karl-Johan Wirfalk på Wideco.

– Vid kända känsliga installationer som tvätt- eller diskmaskiner, som varje år orsakar fukt och vattenskador för hundratals miljoner kronor, är det en stor fördel att i ett tidigt skede kunna stoppa läckage innan det gör för stor skada, säger Karl-Johan Wirfalk.

Ett fuktlarm är i princip lika lättinstallerat som ett brand- eller inbrottslarm. Det kommer också att finnas system som gör att man kan placera ut ett antal “fuktpuckar” som i sin tur kommunicerar med larmenheten. Då kan man exempelvis lägga en “fuktpuck” under diskmaskin, tvättmaskin etcetera som larmar så fort det händer något.

Polisen tipsar: Förebygg inbrott

  • Det egna beteendet i kombination med lås/larm är en viktig faktor. Den som medvetet upp-träder försiktigt löper mindre risk att utsättas för brott.
  • Belysning som tänds släcks vid olika tillfällen är bra. Likaså en sensor som tänder utebelysningen när någon rör sig i trädgården.
  • Lås fönster- och altandörr, speciellt mot baksidan och trädgården är ett krav från försäkringsbolagen.
  • Öppna inte dörren för vem som helst.
  • Berätta gärna för grannarna om du reser bort. Be dem titta till ditt hus, flytta soptunnan, tömma brevlådan med mera. Låtsas att du är hemma.
  • Hus med larm utsätts sällan för inbrott. Larmet ska vara anslutet till en larmcentral. Glöm inte att ha larm även på övervåningen, tjuvar
    använder gärna en stege – antingen din eller grannens.

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.