Service av uppvärmningssystem

2024-06-16
Dagens moderna värmepumpar håller hög kvalitet och är byggda för att fungera klanderfritt under sin ”livstid”, men man kan säkerställa att pumpen fungerar optimalt genom att serva pumpen några år efter installationen.

Servicen kan ske genom enkla åtgärder som, rengöring av filter och ventiler och kanske behöver man eventuellt byta någon del på grund av slitage. Det finns inget som håller i evighet. Men man kan förlänga och bibehålla effektiviteten betydligt längre genom service och underhåll.

– Det är viktigt att se till att filtren inte är igensatta, säger Anders Gryme, auktoriserad värmepumpsinstallatör på Rör- och Processinstalltion i Nykö-ping. Annars är ju systemen slutna och det ska egentligen inte krävas någon form av service av installationerna.

Bergvärme är det upp-värmningssystem som är dyrast att installera, men också det som är mest ”användarvänligt”.

– Det räcker att man ser över filtren på varma och kalla sidan en gång om året, och vid behov gör rent, säger Andes Gryme. En indikation på att ett filter börjar bli igensatt är att temperaturen mellan tillopp och retur, det så kallade deltavärdet, ökar. Om deltavärdet blir för högt så varnar pumpen på för hög eller låg pressostat. Trolig orsak är då ett igensatt filter som man själv lätt rensar enligt manualen.

Andra typer av värmepumpar som luft/luft och luft/vatten använder värmen i utomhusluften, och därför är dessa system mycket mer känsliga för igensatta filter.

– Det får inte ligga smuts i vägen, säger Anders Gryme. Det är viktigt att vara noggrann och kontrollera att filtren inte är igensatta av löv, damm, snö och andra partiklar.

Om något behöver göras, kontakta alltid den firma som utförde installationen. En korrekt installerad värmepump ska inte behöva servas med annat än filterrengöring.

De stora leverantörerna av värmepumpar har en eller ett par auktoriserade installationsfirmor på varje ort. Tänk på att i många fall gäller inte garantin på anläggningen om de inte installerats av godkända installatörer.

  • Service. För service och åtgärd av fel behövs en fackman. Kontrollera om installatören/säljaren kan erbjuda serviceavtal. Finns service på orten?
  • Garanti.  Kontrollera garantins omfattning med din leverantör och hur länge den gäller.
  • Reklamationsrätt. Konsumentlagstiftningen ger dig reklamationsrätt i tre eller tio år efter att värmepumpen är levererad, färdiginstallerad och igångkörd. Den ger dig möjlighet att av leverantören kräva åtgärd av ursprungligt fel, alltså att felet fanns vid leveransen, eller fel vid installationen. Efter garantitiden är bevisbördan din. Då garantin fortfarande gäller är bevisbördan leverantörens. Under garantitiden är leverantören skyldig att åtgärda fel som uppkommer, om det inte kan bevisas att felet beror på handhavandefel från konsumentens sida.
  • Försäkringsbolag. Det bolag där du har din villa- och hemförsäkring kan ge dig svar på följande :
  • Ingår värmepumpen i villa- och hemförsäkringen och vilka villkor gäller vid ett eventuellt fel på anläggningen?
  • Hur stor är självrisken vid ett fel på värmepumpen?
  • Hur beräknas värmepumpsanläggningens restvärde vid ett fel?

Vid köp av värmepumpar ingår ofta så kallade trygghetsförsäkringar. Du bör gå igenom villkoren för dessa försäkringar i samband med köpet.

VPN. VPN (Värmepumpsbranschens Reklamationsnämns) drivs av SVEP och VVS Företagen. VPN behandlar tvister mellan köpare och säljare, när det gäller värmepumpsinstallationer upp till 300 kW. SVEP sköter administrationen, har kontakt med parterna, samt är föredragande vid nämndens möte.

Foto: Vaillant

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.