Förbättra i rätt ordning

Redaktion

För dig som vill sänka uppvärmningskostnaderna för ditt boende, är nu en bra tid att ta ett helhetsgrepp för att förbättra husets inomhusklimat. Med rätt åtgärder kan du sänka årskostnaden, samtidigt som inohusklimatet blir bättre året runt.

– Ska man börja i ”rätt” ordning så ska man börja med att se över klimatskalet. Bäst är att se till att huset har så litet energibehov som möjligt innan man börjar fundera på vilket uppvärmningssystem man ska välja, säger Staffan Gunnarsson, energi- och klimatrådgivare i Uppsala.
För att minska husets energibehov så finns flera alternativ, vissa åtgärder betalar sig snabbt och andra har en längre återbetalningstid. Åtgärder som har en lång återbetalningstid kan ändå vara värda att göra menar Gunnarsson, eftersom de höjer komforten i huset. Det gäller exempelvis byte av fönster och dörrar eller tilläggsisolering av fasaden. Fönster kan man också energirenovera.
– Många gamla fönster är gjorda av bra kärnvirke och dessutom så vill man kanske bevara det ursprungliga utseendet på huset och då kan man förbättra energiprestandan genom att byta ut en ruta mot ett isolerglas eller att montera ett extra energiglas. Att tilläggsisolera fasaden är ett mer omfattande ingrepp och brukar utföras i samband med fasadrenovering.
– En enkel och billig åtgärd är att byta tätningslister på fönster och dörrar. Att tilläggsisolera en dåligt isolerad vind kostar relativt lite och betalar igen sig snabbt, säger Gunnarsson, men betonar att det är viktigt att isolera med försiktighet för att undvika fukt- och mögelproblem
När husets energibehov har minskat så mycket som möjligt är det dags att ta tag i uppvärmningssystemet. Vilket man ska välja beror på flera faktorer, alla är nämligen inte möjliga eller lämpliga beroende på var och hur man bor.
– Om man bor där det finns ett fjärrvärmenät så är det ett bra alternativ på flera sätt. Det är ett system som har lång livslängd och är enkelt vilket kräver lite underhåll. Vidare är det ett bra system för miljön då man i många fjärrvärmenät använder avfall och/eller förnybara bränslen.
Värmepumpar är också bra alternativ och här finns flera varianter att välja bland.
– Bergvärmepumpar är effektiva men det är inte ett alternativ för alla då det inte är tillåtet att borra överallt, istället kan då en luft-vatten-värmepump vara ett alternativ.

Mycket energi kan sparas genom att renovera, eller byta ut dåligt isolerade fönster och dörrar.

– Bor man på landet kan vedeldning vara ett alternativ som dessutom blir billigt om man har egen skog eller har tillgång till billig ved. Ett alternativ till vedpanna är pelletspanna. Med en modern effektiv pelletspanna har man mycket mindre jobb med påfyllning av pellets och tömning av aska jämfört med vedhanteringen.
Nämnda system förutsätter att man har ett vattenburet värmesystem. Har man inte det tycker Gunnarsson att man bör man överväga att konvertera till ett vattenburet system, eftersom man då får ett effektivare system med fler valmöjligheter.
– För de som har direktverkande el så kan man installera en luft-luft värmepump för att minska elförbrukningen. Genom att installera exempelvis en ved- eller pelletskamin kan man också minska elanvändningen.
För dig som tvekar om vilket värmesystem du ska välja finns energi- och klimatrådgivare i din kommun som bollplank. Rådgivningen är gratis och framförallt opartisk.
Utöver frågor om uppvärmning, berättar Gunnarsson att många frågor också handlar om installation av solcellsanläggningar.
– Det som ligger mest i tiden just nu är solcellsinstallationer och installationer av laddboxar för elbilar. En del börjar intressera sig för att också installera energilager men om det kan man säga att det ännu inte är lönsamt men med lägre priser på batterier och med elpriser som är höga och med stora variationer kan det bli intressant i framtiden.

Villatidningen rekommenderar:

Ta in offert från 3-4 olika leverantörer. Det kan skilja relativt mycket. Tänk på att de ska innehålla samma saker för att kunna jämföras.

Är värmepump det bästa alternativet, så kan du ta hjälp ata SKVP:s checklista. Den visar vad man bör tiltta på och tänka på inför valet och kan därmed göra processen enklare och tryggare. skvp.se

Om pellets finns läsvärd information på Pelletsförbundets webbplats: pelletsforbundet.se
Energimyndighetens sajt solelportalen ger oberoende vägledning för dig som funderar på att installera solceller. energimyndigheten.se

Kom ihåg ventilationen
Något som inte får glömmas är att se till att huset har bra ventilation. Det är en alltid en viktig sak att ta hänsyn till, men särskilt om man byter från ett värmesystem där man eldar till ett där man inte gör det, dels för att undvika försämrad kvalité på luften som andas in, men också för att undvika fuktskador.

Illustraioner: Suzanna Vilkovska

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.