Rätt utförd isolering sparar energi

2024-07-16
Kostnaden för uppvärmning är en tung post för villaägare och följdaktligen vill man se till att ens hus har så små värmeförluster som möjligt. Ett välisolerat hus sparar energi, men det gäller att göra rätt för att slippa problem med mögel. Isoleringen hindrar inte bara värmen utan även luften från att röra sig eller omsättas.

Isolering, luftflöden och ventilation är parametrar som måste fungera som en enhet annars orsakas dessvärre fuktproblem.

– De hus som byggs idag är i princip redan felbyggda, eftersom de byggs med en femton är gammal standard, menar Peter Kjaerboe, forskare vid avdelningen för energiteknik på KTH.

De är välisolerade, men har i relativt hög utsträckning problem med fukt.

I äldre hus (byggda på 70-talet och äldre) finns inte samma fuktproblematik, men å andra sidan görs betydliga värmeförluster via vind och fönster.

– Om man har köpt ett äldre hus med oisolerad vind är det stor idé att tilläggsisolera vinden, säger Peter Kjaerboe. Det är en relativt enkel åtgärd som hindrar värmen att stiga upp genom huset och ut genom ett oisolerat tak. Som andra åtgärd är det idé att byta fönster om man fortfarande har tvåglasfönster.

– Sitter det redan treglas är det oftast ingen vinst att byta till energifönster, säger Peter Kjaerboe. Kostnaden för att byta fönster kompenseras inte av de besparingar som görs på uppvärmningskostnaden. Har du installerat värmepump eller eldar själv så är ju energin ännu billigare och vinsten än mindre.

Luftflöden för ventilationen i en villa påverkas av fysikens lagar. Enligt skorstensprincipen (gäller även för hus utan skorsten) strävar luften uppåt i byggnaden.

– Därför är det lika viktigt att isolera källaren, säger Peter Kjaerboe. Annars kan farliga ämnen som exempelvis markradon stiga upp i huset och försämra inomhusluften.

– Jag skulle vilja höja ett varningens finger mot att isolera alltför noggrant, säger Peter Kjaerboe. Det måste finnas fungerande luftflöden i huset, annars kommer man att få stora problem med fukt och mögel, och där kostnaderna för att åtgärda vida överstiger de besparingar som gjorts på värmekostnaderna.

Man måste komma ihåg att betrakta ett hus som en helhet. De förändringar som görs kommer att påverka resten av huset. När man isolerar förändras luftflödena i huset och man måste kompensera detta genom att säkerställa god ventilation.

– Det är framför allt de fuktutsatta rummen i huset, kök, badrum och tvättstuga, som behöver extra ventilation i form av en frånluftsfläkt, säger Peter Kjaerboe.

Peter Kjaerboe, forskare vid avdelningen för energiteknik på KTH.

Peter Kjaerboe, forskare vid avdelningen för energiteknik på KTH.

  • Börja med att tilläggsisolera vinden. Enkel och tämligen billig åtgärd. Glöm inte ventilation!
  • Byt tvåglasfönster till energifönster.
  • Treglasfönster sparar tillräckligt med energi jämfört med energifönster, det handlar om en kostnadsfråga hur lång tid det tar att räkna hem energibesparingen.
  • Ventilationen är till för att bortföra fukt. De boende avger cirka en liter per person och dygn bland annat då vi förbränner maten. Det blir en kubikmeter vatten för en familj under ett år. Detta vatten måste bort. Tillkommer torkning av tvätt, vatten från blommor och kanske från någon liten läcka. Kanske lika mycket till. Detta vädras bort.

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.