Att bygga mur

2024-05-26
Att bygga en mur i trädgården kan fylla många funktioner. Den fungerar som en bra avdelare, eller en plats att sitta på om den ligger invid altanen.

Den blir ett vackert blickfång när den visuellt bryter av med avvikande material. En stenmur står ut extra mot ett trähus med trädäck.
Trädgårdsarkitekten Jeanette Skålander rekommenderar lecablock för att bygga en mur. Blocken är lätta och limmas enkelt ihop. De kan vitslammas och kan ge en härlig Greklandskänsla. Muren kan formas till en vinkel, bli hur hög eller låg man vill och man kan även bygga in en grill.  Att bygga en naturstenmur är lite svårare och tyngre, inte minst om muren ska bli stabil och hållbar. En av de viktigare delarna i ett murbygge är underarbetet.

Muren består inte enbart av den del som syns, utan ska vara nedgrävd och stå på ett väl dränerat och hårdpackat material för att hålla sig stabil. En bruksmur behöver ha ett fundament som står på frostfri mark för att rörelsen i marken inte ska ge sättningar. Ett dräneringsrör ser till att vatten leds ifrån muren. Med en gjuten sula i botten blir muren extra stabil.

En mur kan behöva bygglov. Kolla vad som gäller i din kommun. Det kan vara lämpligt att anlita en fackman både inför byggnationen och för arbetet.

Foto i toppen: St Eriks

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.