Välj rätt värmepump – en fråga om pengar, miljö och just ditt hus

2024-07-16
Under de senaste tio åren har den totala mängden el för uppvärmning minskat med fem procent. En besparing till ett värde av 25 miljarder kronor. Mycket är värmepumparnas förtjänst och deras fortsatt starka dominans som uppvärmningsform.

Det började så smått på 1970-talet, tog fart på 80-talet med en boom runt 1985. Därefter dök efterfrågan och låg mer eller mindre död under tio år. Billig olja tillsammans med högt ränteläge gjorde den förhållandevis stora investeringen olönsam. Under senare delen av 90-talet repade sig marknaden succesivt och toppåret 2006 såldes runt 122 000 enheter.

– Idag har en majoritet av Sveriges villaägare insett värmepumpens fördelar och valt någon av dess varianter som huvudsaklig eller kompletterande uppvärmningsform, säger Anne-Lee Bertenstam, teknisk expert på Svenska Kyl- och värmepumpföreningen. Omkring 1,2 miljoner anläggningar är i drift, varav cirka 500 000 är bergvärmepumpar.

De flesta som behöver konvertera från olja och direktverkande el har alltså redan gjort det, och då valt just en värmepump, men för dem som inte gjort det är det fortfarande en lönsam investering, poängterar Anne-Lee Bertenstam. Den låga räntan balanserar helt enkelt de låga elpriserna.

Vilken typ av värmepump ska man då välja?

– Det beror ju helt på vilken uppvärmning man har idag och husets storlek, men också var i landet man bor. Har man direktverkande el och saknar vattenburet system är det en luft-luftvärmepump som gäller. Har man däremot ett vattenburet system kan man antingen välja en luft-vattenvärmepump eller en bergvärmepump, som är det mest fördelaktiga valet eftersom den har lägst driftkostnad. Ju högre energiförbrukning desto mer fördelaktigt är det med bergvärme. Jag skulle rekommendera att begära offert på båda systemen.

Är det stor prisskillnad?

– Ett luft-vattensystem för en villa med en tidigare energiförbukning på 20 000 kWh/år kostar cirka 110 00 kronor. Motsvarande för bergvärme cirka 140 000. Eftersom arbetskostnaden och därmed rotavdraget är större vid en bergvärmeinstallation blir skillnaden i slutänden ännu mindre. Men som sagt, ta in offerter på båda och utvärdera alternativen i varje enskilt fall.

Hur påverkas valet av var i Sverige man bor?

– På vissa platser är bergvärme sämre, berget ligger för djupt helt enkelt. Det gör att investeringskostnaden blir för hög, vilket de lokala borrföretagen har full koll på. Man kan också vända sig till SGU i Uppsala. Klimatet gör också att luft-vatten är mycket vanligare i södra Sverige medan bergvärme dominerar i landets norra delar.

Du nämnde tidigare om luft-luftvärmepumpar?

– Det är ett bra komplement för dem som saknar ett vattenburet system. Eftersom de tar energi från utomhusluften blir verkningsgraden sämre ju kallare det blir ute. De är alltså sämst när de behövs som mest. Å andra sidan, det är bra mycket bättre än att bara använda direktverkande el.

Hur mycket sparar man?

– Det är svårt att säga, det beror mycket på vilken planlösning man har eftersom värmen kommer från en enda punkt och ger mest effekt vid öppen planlösning. Generellt kan man säga att man sparar cirka 50 procent av den energi som går till uppvärmning. Investeringskostnaden ligger på cirka 25 000 kronor.

Anne-Lee rekommenderar
Anne-Lee Bertenstam är teknisk expert på Svenska Kyl- och värmepumpföreningen.

Anne-Lee Bertenstam är teknisk expert på Svenska Kyl- och värmepumpföreningen.

  • Ta in offert från 3-4 olika leverantörer – Det kan skilja relativt mycket emellan de olika offerterna. För att kunna jämföra dem måste de innehålla samma saker.
  • Ta hjälp av SKVPs checklista – Den visar vad man bör titta och tänka på inför sitt värmepumpsval och kan därmed göra valet både enklare och tryggare

Foto i toppen: Daikin

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.