Vilka krav ställer du på din eldstad?

2024-07-15
För lokaleldstäder som främst är avsedda för trivseleldning finns idag vissa utsläppskrav. Dessutom finns frivilliga certifieringssystem och typgodkännande för både pannor och kaminer för ved och pellets som på olika sätt tar hänsyn till miljön och miljöpåverkan.

Det finns idag ungefär en och en halv miljon regist­rerade lokaleldstäder i Sverige i form av exempelvis kaminer, öppna spisar och kakelugnar som bidrar olika mycket till utsläpp av föroreningar. Använder man dock modern teknik och eldar på rätt sätt så minimeras utsläppen markant. Köp därför en modern braskamin med CleanBurn teknik om den befintliga är äldre än 15-20 år. De flesta nyproducerade är utrustade med denna moderna och eff­ektiva teknik.Då eldar du på ett miljöriktigt sätt och på köpet får du bekvämare och billigare eldning.

De flesta moderna braskaminer är utrustade med effektiv förbränningsteknik, så kallad CleanBurn-system, vilket är en revolutionerande utveckling inom tillverkningen av eldstäder. Det innebär att mycket mindre ved förbrukas för att generera samma mängd värme än en kamin som saknar detta system. Riskerna med skorstensbrand i princip elimineras i och med att förbränningen är så hög att de brännbara partiklarna stannar kvar i braskaminen. Dessutom så bör man inte förglömma de estetiska fördelarna. Lågorna blir större och mer synliga vilket ökar på trivselfaktorn på ett helt annat sätt jämfört med tidigare.

Genom CE-märket garanterar tillverkaren att produkten uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav enligt byggproduktdirektivet. Utan märket får produkterna inte säljas inom EU.

Ska du installera en ny panna eller kamin så bör du satsa på en anläggning som är certifierad utifrån någon av dessa märkningar eller motsvarande system inom EU. Fråga också tillverkaren efter dokumenterade testresultat från genomförd provning. Testprotokollet ska dels ange under vilka förutsättningar de redovisade resultaten har uppnåtts, dels redovisa kommentarer från den provande institutionen.

Olika märkningar

CE-märkningen handlar om säkerhet men den innebär inte att kaminen uppfyller några miljö eller hälso-krav.

CE-märkningen handlar om säkerhet men den innebär inte att kaminen uppfyller några miljö eller hälsokrav.

En Svanenmärkt kamin innebär att den har högre krav på verkningsgrad, samt att den ger låga utsläpp av miljöfarliga och hälsofarliga ämnen. Den tillverkas också utan onödiga gifter och metaller. På Svanens webbplats finns en lista på vilka kaminer som är Svanenmärkta.

En Svanenmärkt kamin innebär att den har högre krav på verkningsgrad, samt att den ger låga utsläpp av miljöfarliga och hälsofarliga ämnen. Den tillverkas också utan onödiga gifter och metaller. På Svanens webbplats finns en lista på vilka kaminer som är Svanenmärkta.

För P-märkningen ställs det högre krav på funktion, samt vissa miljö och effektivitskrav samt säkerhet än i bygglagstiftningen. Dessutom uppfyller tillverkaren krav på drift- och skötselinstruktioner. Bakom märkningen står Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. Information om vilka kaminer som är P-märkta finns på SPs webbplats.

För P-märkningen ställs det högre krav på funktion, samt vissa miljö och effektivitskrav samt säkerhet än i bygglagstiftningen. Dessutom uppfyller tillverkaren krav på drift- och skötselinstruktioner. Bakom märkningen står Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. Information om vilka kaminer som är P-märkta finns på SPs webbplats.För P-märkningen ställs det högre krav på funktion, samt vissa miljö och effektivitskrav samt säkerhet än i bygglagstiftningen. Dessutom uppfyller tillverkaren krav på drift- och skötselinstruktioner. Bakom märkningen står Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. Information om vilka kaminer som är P-märkta finns på SPs webbplats.

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.