Fräsch förändring eller dyrt fiasko

2024-07-16
Tänk bara. Nytt badrum. Doften av infriade heminredningsdrömmar. Känslan av lyx och tillfredsställelse som nästan tycks gå ända in i väggarna. Eller? Kanske är det stanken av mögel och fuktskador som hälsar dig välkommen där, redan i dörren. Känslan av sunk och panik, för att du inte tänkte innan du gjorde. Följ våra råd och slipp en levande mardröm för varje husägare.

– Det viktigaste när du ska renovera badrummet är att fundera igenom vad du vill ha gjort innan du sätter igång, säger Thomas Helmerson, vd för Säker Vatten, ett frivilligt regelsystem för vatteninstallation som utbildar företagens personal och auktoriserar VVS-företag enligt de krav branschreglerna ställer.

Thomas Helmerson, VD Säker Vatten.

Thomas Helmerson, VD Säker Vatten.

Fatta därför pennan redan från början. Skriv ner allt. Räkna på utgifterna. Låt det ta tid och hasta inte. Kontrollera i förväg vilka ändringar som är genomförbara och bestäm vem som ska utföra de olika momenten i hantverksarbetet.
Kanske föredrar du att själv handplocka elektriker, snickare, målare, plattsättare och rörmontörer och sedan delegera uppgifterna.
För en vanlig lekman kan det dock kännas tryggare att överlåta totalansvaret för renoveringen på en auktoriserad huvudentreprenör med godkända underleverantörer inom respektive bransch.
– Det är viktigt att möta kraven i gällande branschregler och Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV 15:1). I annat fall så kanske du inte får ersättning från ditt försäkringsbolag om det uppstår problem, säger Magnus Janson, vd för Byggkeramikrådet. Enligt honom efterfrågar Boverket i grunden ett “fackmannamässigt utförande”. Vad exakt det innebär förtydligas genom de framtagna branschreglerna.

Magnus Janson, vd Byggkeramikrådet

Magnus Janson,
vd Byggkeramikrådet

På Byggkeramikrådet utbildar man entreprenörer inom våtrumsrenovering med ambitionen att bemöta och utveckla de rådande föreskrifterna:
– Det är inte lätt för en lekman att veta hur man gör en rörgenomföring eller utför tätskikt i våtutrymmen. Entreprenören blir då din garant för att allt sker enligt reglerna. Ställ därför alla frågor som går. Diskutera besiktning och begär en offert med exakta prisangivelser, råder Janson.

Av Byggkeramikrådets behöriga entreprenörer får du ett kvalitetsdokument i handen efter att renoveringen är färdig. Det fungerar som ett kvitto på att varje del i renoveringsprojektet har skett enligt branschreglerna. Företag som är auktoriserade av Säker Vatten ger dig även ett intyg på att VVS-installationen är rätt utförd.

Du ska alltid välja hantverkare som lämnar efter sig ett sådant resultat de själva skulle vilja ha hemma.

Det finns såklart även entreprenörer som inte är ärliga.
– Ta referenser på företagen. Du ska alltid välja hantverkare som lämnar efter sig ett sådant resultat de själva skulle vilja ha hemma. Formulera sedan ett avtal där det framgår tydligt vad de har ansvar att fixa, säger Thomas Helmerson.
– För också en aktiv dialog med hantverkarna under arbetets gång. Se till att finnas tillgänglig för att ta beslut om ändringar och eventuella tillägg.
Samtidigt är det viktigt att hantverkarna kommunicerar över branschgränserna för att kunna överlämna stafettpinnen till varandra på ett tillfredsställande sätt.
– I ett våtrum räcker det inte att renoveringen är nästan bra. Den måste vara helt perfekt. Det är ett kostnadskrävande projekt som ska hålla funktionsmässigt över lång tid, avslutar Magnus Janson.

ANDRA ARTIKLAR