Även fritidshus ska energideklareras

2024-06-16
Vill du få bättre koll på din villas energiförbrukning eller är det dags att sälja eller köpa? Det här behöver du veta om energideklarationen.

Alla småhus som ska hyras ut eller säljas ska sedan år 2009 enligt lag ha en energideklaration. I den redovisas information om husets energianvändning och inomhusmiljö. Den kan även innehålla förslag på lönsamma åtgärder för att minska energianvändningen, om energiexperten har föreslagit sådana. De behöver inte utföras, men det är ett bra verktyg som gör det enklare att se hur man kan spara energi och skapa en bättre inomhusmiljö. Energideklarationen görs av en oberoende expert på uppdrag av fastighetsägaren och gäller sedan i tio år. Även nya byggnader ska energideklareras senast två år från det att de har tagits i bruk.

Under åren har energideklarationen modifierats och det senaste tillägget har gjort det enklare för de som ska köpa hus att jämföra olika byggnader.
Den 1 januari 2014 infördes nämnligen energiklassning i deklarationen med samma typ av utformning som exempelvis kylskåp har. Skalan består av sju energiklasser, där A står för en låg energianvändning och G för en hög. Energiklass C motsvarar just det krav som skulle gälla för en byggnad som om den skulle byggas idag. Är deklarationen gjord innan detta datum, då kan ägaren i efterhand på ett enkelt sätt få sin byggnad klassad på Boverkets hemsida.

Den senaste nyheten i raden är att fritidshus inte längre är undantagna från skyldigheten att energideklareras. Nu är det byggnadens huvudsakliga användning som kommer att avgöra om det är ett fritidshus eller inte och om den ska energideklareras. Den nya föreskriften började gälla den 1 januari i år.

Husets energianvändning före den 1 januari 2014. Illustration: Boverket

Husets energianvändning före den 1 januari 2014. Illustration: Boverket

Energideklarationens sammanfattning från och med den 1 januari 2014. Illustration: Boverket

Energideklarationens sammanfattning från och med den 1 januari 2014. Illustration: Boverket

Sälja villan? Tänk på detta:

Innan du säljer ska du låta göra en energideklaration för hela byggnaden (även om bara en del säljs). Gör du inte detta kan köparen upprätta en på din bekostnad efter bostadsköpet. Du kan eventuellt behöva betala ett vite. Kostnaden för energideklarationen vid försäljning av privatbostäder är avdragsgill.

Så gör du :

  1. Ta kontakt med en certifierad energiexpert i god tid innan försäljningen. (Du kan söka energiexpert på Boverkets hemsida.)
  2. Energiexperten gör energideklarationen och ger den till dig.
  3. Ange uppgiften om energiprestanda i din annons.
  4. Visa upp energideklarationen i sin helhet för spekulanten innan försäljningen.
  5. Efter försäljning lämnas energideklarationen över till den nya ägaren.

Köpa villa? Tänk på detta :

  • Du har rätt att se energideklarationen innan du beslutar dig för att köpa eller inte.
  • Använd den som ett verktyg för att jämföra olika byggnader med varandra. Se vilken energiklass huset har.
  • Har säljaren inte låtit göra en energideklaration har du rätt att göra en sådan på säljarens bekostnad, senast sex månader efter tillträde.
  • Kräver du inte din rätt att få energideklaration kan du i ett senare skede själv bli tvungen att bekosta en sådan, exempelvis om du i din tur säljer bostaden.

Vem gör vad?

Boverket – Skriver regler om energideklarationerna och är tillsynsmyndighet.

Energiexperter – Energideklarationen utförs av en oberoende certifierad energiexpert

Certifieringsorgan – Certifieringsorganet prövar och godkänner den person som vill bli certifierad energiexpert.

Swedac – Swedac granskar och godkänner företag (certifieringsorgan) som utfärdar certifikat till energiexperter.

Läs mer :

boverket.se

skatteverket.se

Illustration i toppen : Elin Wesslund/PRAB

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.