Service och underhåll förlänger livet

2024-06-16
Kronor och ören är naturligtvis en avgörande faktor vid småhusägarens val av uppvärmningsform. Men inte helt avgörande, även lättskötta alternativ står högt i kurs. Inte minst värmepumpar av alla de slag, som samtliga ligger bra till både ifråga om ekonomi, service och underhåll.

Statistiken talar här sitt tydliga språk. Sverige har 1,8 miljoner småhus. Av dem har 1,5 miljoner möjligheten att värmas med värmepump. En klar majoritet, cirka 1,2 miljoner, har redan valt någon värmepumpvariant, antingen som huvudsaklig eller kompletterande värmekälla. Cirka 450 000 är bergvärmepumpar.

Men vad betyder egentligen lättskött? Hur är det med service och underhåll?

Frågan går till Anne-Lee Bertenstam, teknisk expert på Svenska Kyl- och värmepumpföreningen.

Anne-Lee Bertenstam,

Anne-Lee Bertenstam, teknisk expert på Svenska Kyl- och värmepumpsföreningen.

– Bergvärme hör definitivt till de mest lättskötta värmealternativen och kan mycket väl ticka på utan problem i 20-25 år. Men precis som med våra bilar behöver även de här anläggningarna ses över då och då, ungefär vartannat år.

Vad det då handlar om är att låta en servicefirma kolla att allt står rätt till. Själv bör man också se över sin elförbrukning. Det är visserligen ovanligt med direkta fel, men om något går sönder så märks det direkt på elräkningen.

– Det kan ju också vara så att det inte är fråga om en drastisk ökning, utan snarare om en kontinuerligt stigande förbrukning. Någon del kanske behöver
justeras eller bytas ut. Alltså, se över elförbrukningen, poängterar Anne-Lee Bertenstam.

Viss service och översyn gäller förövrigt alla typer av uppvärmningsformer, även alla varianter av värmepumpar.

– De olika luftvärmepumparna kräver regelbunden översyn, till exempel luft luftvärmepumpen. Eftersom den drar runt inomhusluften, med allt damm som hela tiden cirkulerar runt i bostaden, är det viktigt att dammsuga det luftfilter som finns i inomhusdelen. Om man är noga och gör det regelbundet, en gång i månaden, håller anläggningen betydligt längre, betonar Anne-Lee Bertenstam.

Generellt har luft luftvärmepumpen en livslängd på 10-12 år. Motsvarande för en luft/vatten värmepump är upp till 20 år. Det samma gäller frånluftsvärmepumpar, som är en vanlig lösning vid nybyggnation. Precis som namnet säger så återvinns här värme från husets frånluftventilation. I ett vattenburet system både värme och varmvatten.

– Även frånluftsvärmepumpar behöver dammsugas regelbundet, åtminstone en gång i kvartalet. Filter byter man själv vid behov. Allt det här är enkla åtgärder som tillsammans med återkommande servicekontroll av behörig fackman ökar livslängden, oavsett vilket system man nu har.

När det gäller att hitta en bra firma rekommenderar Anne-Lee Bertenstam att höra med grannar, vänner och bekanta för referenser.

– Vi går givetvis i god för våra medlemmar men det finns naturligtvis seriösa firmor även utanför vår organisation.

Läs mer:

Svenska Kyl- och värmepumpföreningen förklarar de olika alternativens förut- sättningar och egenskaper på hemsidan: www.skvp.se

Du kan även gå in på Energimyndighetens hemsida: www.energimyndigheten.se

Foto i toppen : Vaillant

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.