Förebygg ett grundläggande problem

2024-06-16
Är du en av Sveriges många villaägare som bor i ett hus med krypgrund? Då är det av största vikt att hålla den under uppsikt.  Det är en riskkonstruktion där fuktproblem enkelt kan uppstå. Beroende på i vilket skede fuktproblemen upptäcks kan kostnaden variera kraftigt.  Det bästa är naturligtvis att förebygga problem.

Under 1950-talet, då småhus började byggas i stor skala, så byggdes en stor andel av dessa på krypgrunder. Redan tio år senare så upptäcktes
fuktproblem. Trots att detta var ett känt fenomen byggdes ungefär 210 000 hus på krypgrund mellan åren 1982-1991. Idag är det en av de vanligaste grundläggningarna för nyproducerade villor.

Anledningarna till det är många. Det finns förstås fördelar med krypgrunder. Konstruktionen är billig att bygga och det underlättar om man i framtiden vill bygga om. Vill du exempelvis flytta köket från ett rum till ett annat, så är det enkelt att gå ner i grunden, inspektera och flytta rören.

Vad är det då som gör krypgrunden till en riskkonstruktion?

Problemet är att ett gammalt och beprövad byggnadssätt har annamats från föregångaren torpargrunden, men med nya material och ny teknik.

Efter energikrisen i mitten på 70-talet kom krav på lufttätare och mer välisolerade bjälklag för att spara energi. Ju tätare hus, desto mindre mängd värme tränger ut, vilket naturligtvis är någonting positivt. Men det innebär också att krypgrunden är kallare än de gamla torpargrundarna. När fuktbemängd luft kommer in i detta kalla utrymme så kondenserar den, likt fukten kondenserar på en kall flaska från kylen som ställs ut en varm sommardag. Det är därför många problem uppstår när vädret växlar från kallt till varmt.

Men redan innan man kan se fukten med blotta ögat så kan den ställa till med problem genom att den påverkar material och orsakar korrosion och tillväxt av mikroorganismer.

Så hur kan man förebygga fuktproblem?

Först och främst så gäller det att se till att man har en dränering som fungerar runt sitt hus. Dessutom är det viktigt att själv kontrollera grunden åtminstone två gånger per år. Då kan fel upptäckas innan skadorna blir för stora. Får en fuktskada pågå för länge kan dessutom inomhusmiljön
påverkas negativt och därmed även de som bor i huset.

Sedan är det viktigt att ha kontroll på luftfuktig.heten i krypgrunden. En billig investering är att köpa en trådlös hygrometer. Den kostar några hundralappar och kan enkelt installeras själv. På den kan du läsa av temperaturen och luftfuktigheten. Ligger den relativa fuktigheten så högt som på 70 procent och högre då ska man börja bli observant.  Det bästa sättet att bli av med fuktproblem är att hålla den relativa fuktigheten så låg att tillväxten av mikroorganismer inte är möjlig, under 70  procent relativ fuktighet.

Visar det sig att fuktproblem upptäcks, så bör du kontakta en specialist på fukt, helst en fuktskadeutredare som kan inspektera grunden och komma med förslag på åtgärder. Det finns många kunniga entreprenörer, men även många som inte har den kompetensen som krävs.

Välj därför din entreprenör med omsorg. Ett tips är att fråga grannar som gjort en åtgärd. Vilket företag anlitade de,  vilken teknik valdes och varför? Tänk också på att välja ett varumärke som är etablerat och välkänt på marknaden.

Beroende på hur långt gången fuktskadan är kan kostnaden ligga på alltifrån 40 000 kronor till 350 000 kronor.

Det bör här även nämnas att fuktskador i krypgrunden inte omfattas av den klassiska villaförsäkringen, såvida det inte orsakats av läckage från vattenledningar. Arbetskostnaden omfattas däremot av ROT-avdraget.

Tecken på skadad krypgrund

  • Fukt – Är grunden allmänt fuktig kan detta vara ett tecken på framtida skador.
  • Mikrobiell påväxt – Missfärgningar eller synliga angrepp av mögel med mera på bjälklagets undersida är tecken på att grunden är för fuktig.
  • Lukt – Mikrobiell lukt (lukt av jordkällare, mögel) i krypgrundenbör undersökas. Många gånger upptäcker villaägaren problemet när bostadsutrymmet börjar lukta. Då är fuktskadan ett faktum och åtgärder bör vidtas omgående.

Så minskar du risken för fuktproblem i krypgrunden

  • Allt skräp och byggavfall i krypgrunden tas bort
  • Täck marken med ett avdunstningsskydd, till exempel åldersbeständig plastfolie. Detta gör att avdunstningen av fukt från marken minskar markant.
  • Se till att ytvatten inte rinner in i krypgrunden genom att till exempel förändra marklutningen mot huset eller förbättra dräneringen.
  • Bästa tid att själv kontrollera krypgrynden är sensommar eller tidig höst då den relativa fuktigheten i krypgrunden är som högst.
  • Genom att montera en fuktmätare i krypgrunden kan man själv hålla koll på fuktnivån och om det finns behov av åtgärder. Fuktindikatorer finns att köpa i bygghandeln.
  • Om man misstänker att det finns fuktskador i krypgrunden bör man kontakta en fukttekniker för att konstatera orsak och omfattning av skador.