Så bygger du din altan: steg för steg

2024-06-15
  1. Fäst en regel i väggen på den höjd där du vill lägga trallgolvet. Fäster du i trävägg använd så kallad fransk skruv. Har du tegel eller betongvägg så använd expanderbult eller liknande. Fråga din bygghandlare om råd.
  2. Fortsätt med att spika ramens ytterreglar. Palla upp den så att den ligger i våg. Spika i varje hörn med tre stycken 6” galvad trådspik. Plintarna kan med fördel gjutas efter att ramen kommit på plats. Väg av och palla upp ramen på ställen du vet att det inte hamnar några plintar.
  3. Om altangolvet blir bredare än 2500 mm krävs en bärlina under golvreglarna. Fäst 1 eller 2 reglar på mitten och skråspika fast bärlina.
  4. Kryssmät och fixera med en diagonalt fastsatt bräda. Plintarna placeras med ett avstånd på cirka 2000 millimeter. Gräv ner till frostfritt djup och gjut en platta i botten, den skall fördela trycket från plinten och bör ha ett mått på cirka 300×300 millimeter.
  5. Gjut sedan plintarna. Ramen som nu är fixerad i rätt läge används som stöd för formarna. I ramen har du också fäst ingjutningsbeslagen som då automatiskt hamnar rätt vid gjutningen. Låt gjutningen härda ut ordentligt innan du fortsätter.
  6. Regla upp med 600 millimeters centrumavstånd om du använder trallvirke i dimension 28×95 eller 28×120, vid tunnare virke, 22 millimeter, bör du regla med centrumavstånd 450 millimeter för att inte golvet skall svikta. Vid husväggen fäster du lättast reglarna med hjälp av balkskor som spikas med ankarspik, använd 6 spikar mot väggregeln och 3 på varje sida av golvregeln. I andra ändan kan du fästa golvreglarna med tre stycken 6” galvad trådspik i varje regel.
  7. Trallvirket skruvas fast med 5 millimeters mellanrum. Använd trallskruv för utvändigt bruk. Skarvar läggs över regel. Kontrollmät och gör märken i reglarna så att det blir rakt i slutändan.

Tips!

  • Lämna 3-5 mm mellanrum mellan brädorna, är virket blött läggs det utan mellanrum.
  • Däcket ska luta lätt utåt så att regn och smältande snö rinner undan lättare.
  • Skruva ner skruven 1-2 mm under brädans yta. Rekommenderad skruvlängd vid olika tralltjocklekar: 22 mm = 41 mm skruv, 28 mm = 57 mm skruv, 34 mm = 75 mm skruv.

RELATERADE ARTIKLAR