Risken att vitt blir svart upprör många

2024-05-26
Har tidpunkten kommit då en ommålning av husfasaden är oundviklig? För dig som vill få jobbet gjort men vill slippa göra det själv kan det vara en smart idé att låta ett proffs göra jobbet, men det gäller att passa på. Regeringens förslag om minskat ROT-avdrag har skapat ett högtryck i hela hantverkarbranschen.

Idag är det mycket förmånligt att anlita en professionell hantverkare, då ROT-avdraget gör att du som konsument får 50 procent lägre kostnad för utförd arbetstid. Hos Måleriföretagen i Sverige har man sett en kraftigt ökad omsättning mot privatkunder sedan ROT-avdraget infördes. Tidigare dominerades den här marknaden av svart arbetskraft, men ROT-avdraget har medfört att svart arbetskraft blivit vit. Nu har regeringen dock kommit med förslaget om att sänka ROT-avdraget från 50 till 30 procent, något som starkt oroar branschen. Konsekvenserna av detta kan bli allvarliga, menar Björn Hellman, vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen i Sverige.

Måeriföretagens VD. Björn Hellman

Måeriföretagens VD. Björn Hellman

– Sedan ROT-avdraget infördes har över två tusen nya, vita, arbetstillfällen skapats bara i måleribranschen, så vi är givetvis myc-ket oroliga för att dessa jobb återigen ska tas över av svart arbetskraft. Även våra medlemsföretag är mycket bekymrade över hur regeringens förslag ska påverka deras verksamhet och man är rädd för att behöva säga upp medarbetare i företaget på grund av detta. Innan ROT-avdraget infördes hade våra medlemmar i princip ingen omsättning gentemot privatpersoner, säger Björn Hellman som också visar på att det finns fog för oron. Måleriföretagen i Sverige har genomfört en Demoskopundersökning hos allmänheten om hur de ser på ROT-avdraget. Hela 40 procent av de tillfrågade har sagt att de kan tänka sig att köpa svart arbetskraft igen, om ROT-avdraget sänks.

– Vi är både besvikna, oroliga och upprörda. Det har vi också fört fram till regeringen, som inför riksdagsvalet 2014 dyrt och heligt lovade att inte röra ROT-avdraget.

Regeringens förslag har dessutom lett till högtryck i hela branschen, så Björn tipsar om att vara ute i god tid med att boka upp målare innan den föreslagna sänkningen av ROT-avdraget sker. Men det finns förstås många fler fördelar med att anlita ett målarproffs, förutom kostnaden.
– Det övergripande är självklart att du som kund får ett professionellt jobb utfört, inte minst när det gäller grundarbetet som är A och O i målning. Det gäller all målning och inte minst vid utomhusmålning. Många konsumenter som själva försökt sig på det gör fel, vilket kan få stora negativa konsekvenser. Det kan till exempel vara att man skrapar loss gammal färg för dåligt, eller målar när träet är för fuktigt. Det finns ett stort antal moment där du som konsument kan göra fel. Dessutom har en fackman byggnadsställningar, vilket är mycket viktigt om du ska måla på hög höjd. Det är många konsumenter som har brutit både armar och ben under målning på hög höjd, så arbetsmiljön är en viktig aspekt när du anlitar ett målarproffs. Sedan är det ju också en stor fördel att kunna göra annat än att skrapa huset på sin semester!

Att anlita ett proffs är även ett bra miljöval, anledningarna till det är flera.

– En av anledningarna är vilken typ av färg som används. Den ska vara miljövänlig men ändå hålla bra kvalitet. Våra medlemsföretag tar hand om färgresterna och återvinner dem på ett korrekt sätt. Använda verktyg rengörs på tvättvagnar, där avfallsvattnet hamnar på rätt plats, och uttjänta verktyg lämnas till återvinning. Det finns också miljöcertifierade företag. De som har kommit så långt att de är ISO-certifierade jobbar väldigt målmedvetet med sitt miljöarbete.

Oavsett om du beslutat dig för att anlita ett proffs för invändig eller utvändig målning och vill skynda på med att boka upp en målerifirma, ha lite is i magen. Glöm inte att kolla upp företaget du väljer.

– Trots högtrycket i branschen är det viktigt att ta in offerter från flera företag så att du får en bra prisbild. Innan du anlitar ett företag tycker jag också att du ska be om referenser, det ska ett seriöst företag kunna lämna.

Skulle man av någon anledning bli missnöjd med resultatet så är det en fördel om man anlitat ett företag som är anslutet till Måleriföretagen i Sverige. Till skillnad mot vad många tror så finns det ingen lagstadgad garanti i Konsumenttjänstlagen. Medlemmar i Måleriföretagen i Sverige ger en så kallad ”Nöjd Kund Garanti” som innebär att du som konsument får två års- garanti på utfört måleriarbete. Blir du missnöjd med arbetet så erbjuder Måleriföretagen oberoende besiktningsmän som granskar det utförda arbetet. Bedömer besiktningsmannen att konsumenten har rätt så ska företaget i fråga åtgärda punkterna i besiktningsprotokollet. Allmänna reklamationsnämnden, ARN, kan avgöra sådana fall, men deras beslut är egentligen endast en rekommendation och inte tvingande för företagen. Medlemmar i Måleriföretagen är dock enligt stadgarna tvungna att följa ARN:s rekommendation. I det fallet att ett medlemsföretag inte följer ARN:s beslut så går Måleriföretagen in med sin Nöjd kund garanti och ser till att arbetet slutförs på ett korrekt sätt.

Fakta

Måleriföretagen_logo

Måleriföretagen i Sverige är bransch- och arbetsgivarorganisationen för det professionella måleriet. Organisationen grundades den 1 januari 2015 genom en sammanslagning av Målaremästarna och Måleriföretagarna.

– Nu har vi slagit ihop våra påsar till en gemensam organisation. Vi har bytt namn och har en ny grafisk profil lagom till våren vilket känns både roligt och spännande. Idag har vi 1400 medlemsföretag som tillsammans har 11 000 målare.

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.