Varför inte vanlig WC?

2024-07-16
Det kan vara motiverat att välja en annan typ av toalett än den traditionella vattenklosetten av flera orsaker. Här listar vi några.

Det finns många olika toaletter som skiljer sig från en vanlig vattentoalett med flera fördelar. Dels så sparar du vatten (en vanlig vattentoalett använder cirka en femtedel av den totala vattenförbrukningen i ett hushåll).

Genom att använda en torr toalettlösning eller en sluten tank för toalettavloppet undviker du att släppa ut en stor del av de smittämnen och andra föroreningar som annars skulle ha hamnat i avloppet.

I känsliga områden till exempel nära kusten, en sjö eller i tättbebyggt område ställer kommunen ofta höga krav på avloppsreningen. Ett enkelt sätt att uppfylla dessa krav är att undvika att släppa ut toalettavfallet i avloppsanläggningen.

Toalettavfallet innehåller mycket växtnäring som kan användas på den egna tomten eller som gödselmedel i lantbruket i stället för att övergöda våra hav och sjöar.
Till nackdelarna med dessa toaletter hör att du kan behöva lägga lite mer tid på skötseln av ditt toalettsystem.

Så fungerar olika sorts toaletter

Toalett_1Urinsorterande torrtoa

I främre delen av toaletten finns utlopp för urin. I bakre delen faller fekalier och papper och samlas upp i en behållare i eller under toaletten. Möjlighet till kretslopp: Ja, urin kan användas på tomten eller i stort system. Fekalier kan, efter kompostering, användas på tomten.

Toalett_2Förbränningstoalett

Urin och fekalier bränns vid hög temperatur. Restprodukten är aska. Drivs med el eller gasol. Möjlighet till kretslopp: Liten möjlighet. Den näring som finns i askan är bunden i en form som inte kan tas upp av växterna.

Toalett_3Vakuumtoalett

Spolning sker via undertryck i ledningarna. Vatten används bara för att skölja toalettskålen. Möjlighet till kretslopp: Ja, toalettvattnet kan användas i stort system efter hygienisering.

Toalett_4Multrum (stor biologisk-/torrtoalett)

Avfallet samlas i en stor behållare under toaletten och bryts ner biologiskt. Kan även ta hand om komposterbart hushållsavfall. Möjlighet till kretslopp: Ja, kan användas på tomten.

Toalett_4

Mulltoa (liten biologisk-/torrtoalett)

Har mindre behållare för toaavfallet i anslutning till toalettstolen. Möjlighet till kretslopp: Ja, kan användas på tomten efter efterkompostering. Mulltoa Bioflush är en nyhet för dig som vill ha en porslinstoalett med vattenspolning, trots att huset saknar avlopp. Det enda som behövs är el och vatten. Det fasta avfallet komposteras och vätskan avdunstar genom värme och ventilering.

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.