Snart kommer snön – har du förberett?

2024-06-18
Snart har det sista lövet fallit för denna höst och ännu en vinter nalkas. Frosten börjar sakta men säkert bekläda mark och träd och det är nog inte långt kvar tills vi får se den första snön.  Visst är det vackert när snön ligger som ett omfamnande bomullstäcke över vårt land, men det finns en hel del praktiskt att tänka på både innan och när snön gör sin entré.

Redan innan snön faller bör du se över fastighetens tak. Kontrollera att takpannor är hela och ligger rätt samt att det inte finns några skador i skarvar och materialövergångar för att försäkra dig om att smältvatten inte kan ta sig in. Det är också viktigt att kontrollera att tak- och stuprännor är rensade för att få en naturlig avrinning samt avhjälpa bildandet av istappar. När snön väl ligger på taket bör du vara uppmärksam på om djupet blir högre än 25-35 cm. När det sker kan det vara en bra idé att skotta taket. Ett tydligt tecken på att taket måste skottas är om ytterdörrar och taknära fönster börjar kärva. Ute på landet kommer det i regel mer snö än inne i stadskärnan så glöm inte bort att titta till fritidshusen.

Vid snöskottning på ditt tak är det en god idé att låta uppemot 1 decimeter snö ligga kvar, annars finns det risk att du orsakar skadorpå taket med snöskyffeln. Kom ihåg att när temperaturerna stiger så blir snön blöt och därmed tyngre, hårdare packad och mer svårhanterlig. Påfrestningen på taket blir således också större och i siffror kan det handla om belastningar upp till 400 kilo per kubikmeter.  En regel är att ju mindre lutning du har på taket desto oftare bör du göra en tillsyn. Skotta alltid hela taket så det inte utsätts för en snedbelastning.

Skottar du ditt tak själv så är det viktigt att tänka på säkerheten. Använd alltid livlina och säkerhetssele. Var gärna två när arbetet utförs och var noga med att markera ut att takskottning pågår, om taket gränsar mot allmänna gator och trottoarer. För mer information om säkerhet vid takskottning kan du läsa mer på boverket.se och Arbetsmiljöverkets rekommendationer för takskottning. Känner du dig det minsta osäker på takskottningens konst, rekommenderas att du tar hjälp av professionella snöröjare. Vanligtvis genomför takläggare också dessa typer av arbeten. Kontrollera alltid att firmorna du anlitar har F-skatt och ansvarsförsäkring. Skulle det vara så att olyckan är framme och ditt hus råkar ut för ett takras eller snöbelastningsskada täcks skadorna i regel av villaförsäkringen, men ta alltid kontakt med just ditt försäkringsbolag och fråga vad det är som gäller då det kan skilja sig aktörerna emellan. Exempelvis är det inte alltid som garage och uthus täcks med i försäkringen och vissa bolag kräver ett visst löpande underhåll av taket.   

Foto i toppen: C2safety

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.