Värmepumpen sköter inte sig själv

2024-06-16
Det flesta husägare som har möjlighet att värma upp sitt hus med hjälp av värmepump har också valt det, antingen som huvudsaklig eller kompletterande värmekälla. Däremot så är det inte lika många som tänker på vikten av underhåll och service av sitt system.

Alla olika typer av värmepumpar kräver ett visst underhåll och service. En värmepump är en teknisk produkt, men den är byggd av människor. Precis som en bil så måste den också underhållas av människor, dels genom egen skötsel och även genom service av en seriös firma.

Det man själv kan göra för att underhålla sitt system är att se över funktionerna så man inte låter värmepumpen gå på onödigt hög temperatur eller felaktiga flöden. Rensa filter och silar och se till att den är rätt inställd. Värmepumpar som står utomhus ska hållas rena så det inte ligger skräp och löv i tråg och i förångaren.

Bergvärme är det uppvärmningssystem som hör till de mest lättskötta. Det räcker att man ser över filtren på varma och kalla sidan en gång om året och vid behov göra rent. Ett tecken på att ett filter börjar bli igensatt är att temperaturen mellan tillopp och retur, det så kallade deltavärdet, ökar. Om deltavärdet blir för högt så varnar pumpen på för hög eller låg pressostat. Trolig orsak är då ett igensatt filter som man själv lätt rensar enligt manualen. Tänk dock på att om larmet går, så har kompressorn egentligen gått för länge på felaktiga driftsvärden. Därför är det viktigt med besök och kontroll som tidsbestäms av en servicefirma.

Olika typer av luftvärmepumpar är mycket mer känsliga för igensatta filter och kräver mer regelbunden översyn. Luftluft-värmepumpen drar runt inomhusluften, med allt damm som hela tiden cirkulerar runt i bostaden. Därför är det viktigt att rengöra, det vill säga tvätta och dammsuga det luftfilter som finns i inomhusdelen. Är man noga och gör det regelbundet, en gång i månaden, så håller anläggningen betydligt längre och optimerar driften på värmepumpen.

Även frånluftsvärmepumpar har ett luftfilter som behöver dammsugas regelbundet, åtminstone en gång i kvartalet, eller oftare beroende på hur man har det, med husdjur med mera. Filter rengör eller byter man själv vid behov. Allt det här är enkla åtgärder som tillsammans med återkommande servicekontroll av behörig fackman ökar livslängden, oavsett vilket system man nu har.

När första kylan kommer ställs allt på sin spets, då märker nämligen villaäagarna om deras värmepump går dåligt

Visar det sig att det är något fel på den anläggning man har så får man oftast ett larm, vilket alla de moderna värmepumpar har. Innan dess så kan värmepumpen däremot gå väldigt dåligt. Larmet säger ju bara att nu har det gått för långt och ger en signal att det inte står rätt till.

I vintras när kylan slog till på allvar, så var det många firmor som fick väldigt mycket att göra helt plötsligt. När första kylan kommer ställs allt på sin spets, då märker nämligen villaäagarna om deras värmepump går dåligt. Problemet då kan vara att hitta ett företag som har tid. Har man ett serviceavtal så kan firman planera service,  komma ut i lugn och ro när det är mindre att göra. Det gör att du som villaägare är förberedd på ett helt annat sätt inför vintern.

Branschen rekommenderar att serva systemet vartannat år. Då får man en seriös översyn och kontroll att allt är som det ska. En tekniker kan tidigt upptäcka fel eller brister, läckage med mera som kan ställa till det onödigt om det inte fångas upp i tid. Man kan samtidigt fråga om det är någon man undrar över, eller få råd om man vill bygga ut huset eller bygga om. Att exempelvis komplettera med naturkyla, pooluppvärmning och solvärme är fina kombinatoner som lätt kan integreras ihop med värmepumpsystemet.

Idag erbjudar alla stora tillverkare en möjlighet att köpa till internetövervakning, så man som kund själv kan övervaka sitt system, exempelvis via sin smartphone. Det kan dock blir en falsk trygghet. Man kan nämligen inte se på sin övervakning om systemet läcker, om filterna är täta, eller om det luktar bränt. Gör därför inte avkall på den personliga servicen. Det är en låg kostnad för att få en värmepump som håller betydligt längre, samtidigt som den fungerar mycket bättre.


Faktaruta:

De stora leverantörerna av värmepumpar har en eller ett par auktoriserade installationsfirmor på varje ort. Tänk på att i många fall gäller inte garantin på anläggningen om de inte installerats av godkända installatörer.

– Service. För service och åtgärd av fel behövs en fackman. Kontrollera om installatören/säljaren kan erbjuda serviceavtal. Finns service på orten?
– Garanti. Kontrollera garantins omfattning med din leverantör och hur länge den gäller.
– Reklamationsrätt. Konsumentlagstiftningen ger dig reklamationsrätt i tre eller tio år efter att värmepumpen är levererad, färdiginstallerad och igångkörd. Den ger dig möjlighet att av leverantören kräva åtgärd av ursprungligt fel, alltså att felet fanns vid leveransen, eller fel vid installationen. Efter garantitiden är bevisbördan din. Då garantin fortfarande gäller är bevisbördan leverantörens. Under garantitiden är leverantören skyldig att åtgärda fel som uppkommer, om det inte kan bevisas att felet beror på handhavandefel från konsumentens sida.
– Försäkringsbolag. Det bolag där du har din villa- och hemförsäkring kan ge dig svar på följande :

  • Ingår värmepumpen i villa- och hemförsäkringen och vilka villkor gäller vid ett eventuellt fel på anläggningen?
  • Hur stor är självrisken vid ett fel på värmepumpen?
  • Hur beräknas värmepumpsanläggningens restvärde vid ett fel?

Vid köp av värmepumpar ingår ofta så kallade trygghetsförsäkringar. Du bör gå igenom villkoren för dessa försäkringar i samband med köpet.
– VPN. VPN (Värmepumpsbranschens Reklamationsnämns) behandlar tvister mellan köpare och säljare, när det gäller värmepumpsinstallationer upp till 300 kW. Ssvenska kyl- och värmepumpföreningen sköter administrationen, har kontakt med parterna, samt är föredragande vid nämndens möte.

Anmälan ska göras skriftligt på ett särskilt formulär som finns på SKVP:s hemsida :

skvp.se


Källor:

Svenska Kyl- och värmepumpföreningen

Energimyndigheten

PO-Kallies, Certifierad värmepumpsinstallatör/rådgivare av Svenska Kyl- och värmepumpföreningen

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.