Enskilt avlopp betyder enskilt ansvar

2024-05-29
Ett enskilt avlopp håller inte i all evighet. Det har många blivit varse om som fått beskedet att det blivit dags att uppgradera det befintliga, som man kanske trott har fungerat bra.

Idag ställs det krav på funktion och inte teknik när det gäller enskilt avlopp. Äldre som minns när teknikkravet fanns kan därför tycka att de inte får samma hjälp som tidigare från kommunen

– Förr så kom miljöinspektören ut, pekade och sa ” här ska det byggas och med den här tekniken”, men från och med -98 så är det inte ett tillåtet arbetssätt enligt lag, säger Astrid Grinell, redaktör på avloppsguiden.

Astrid Grinell, redaktör på Avloppsguiden.

Astrid Grinell, redaktör på Avloppsguiden.

Vad beror detta på?

­– 1998 slogs ett antal lagstiftningar ihop och bildade miljöbalken. Med miljöbalken så ville man inte förhindra en teknikutveckling, vilket det också har blivit. Att då skriva vilken teknik fastigheten skulle ha hade hindrat den utvecklingen. När miljöbalken kom så ändrade man också rollfördelningen. Det blev tydligare att privatpersonen som installerar ett enskilt avlopp är en verksamhetsutövare, som ska känna till och värdera funktionen på sitt avlopp precis på samma sätt som en industriell verksamhetsutövare.

Miljökontoret på respektive kommun tar beslut om vilka funktionskrav som ska gälla, vilket gör att man som privatperson kan tolka det som att olika förutsättningar gäller i olika kommuner, fast det är samma typ av fråga.

Har alla kommuner samma tillvägagångssätt eller är det godtyckligt? Vad styr egentligen regeltolkningarna?

– Det finns gemensamma tillvägagångssätt som handlar om skyddsnivåer för miljö och hälsa. Anledningen till att det ser olika ut beroende på var man bor kan vara att kommunen har bedömt att ett vattendrag eller en sjö som skyddsvärd och ett markområde runt vattnet blir då märkt av hög skyddsnivå. Det kan handla om hundra meter, mer eller mindre. Det kan i sin tur ge en skillnad för vilken avloppsteknik du behöver.

– Annan information som miljökontoren hämtar är via en öppen hemsida, kallad VISS, där man kan kartsöka efter information om ett vattenområde, exempelvis om en vik eller en å är övergödd eller inte, eller om den har risk för övergödning. Men man måste fortfarande ha lokal kunskap och göra en bedömning av den information man får om det här vattenområdet.

–Vissa kommuner har kommit längre än andra med att i förhand bedöma vilka reningskrav som behöver uppnås ska gälla i olika delar beroende på skyddsnivåerna, som kommer från ett allmänt råd. Det är ett stöd till handläggarna för att kunna tolka miljöbalken. Det som fastighetsägaren upplever som skillnad på krav mellan kommuner kan bero på sättet informationen förs fram.

– Jag skulle inte säga att det är godtyckligt, däremot att olika kommuner för fram den här informationen olika bra, via ansökningsförfarandet och respektive hemsidor eller om man har informationsträffar med öppet hus på kommunen.

Kom ihåg att det inte hjälper någon att vara oförskämd.

Vad är det första man bör göra när man har bestämt sig för att anlägga nytt eller uppgradera ett befintligt avlopp?

– Det första man bör göra är att läsa igenom kommunens beslut om varför man fått förbud eller annat krav på åtgärd av avloppen. Läs noga igenom beslutsmotiveringen. Ska hela eller delar av avloppet läggas om? Förstår man inte vad som står så är det bara att ringa till kommunen så får de förklara bättre. Kom ihåg att det inte hjälper någon att vara oförskämd.

– Står det i beslutet att du kommer att få förbud mot att släppa ut vatten och när börjar det gälla isåfall – om ett eller fem år? Att veta hur lång tid du har på dig att agera är också viktigt. Utifrån det, gör en plan utifrån ekonomi, men också hur fastigheten ska användas. Vill du sälja bostaden? Är det ett sommarboende eller ska det bli permanentboende? När man har kommit en bit med vad man själv vill med huset så kan man börja läsa på, antingen på avloppsguiden, eller delta om kommunen har öppet hus där det kan finnas entreprenörer och avloppstillverkare.

Kan man lita på den informationen som man får från entreprenören?

– Precis som när man är i en affär och pratar med en säljare så gäller det att tänka lika kritiskt gällande det du köper. Vet du om du fått all information eller bara delar? Det vi skulle råda, det är att formalisera uppdraget, alltså skriva tydliga papperskontrakt med entreprenören, eller teknikkonsulten. När man väl skriver kontraktet, se till att hela uppdraget är med. Från projektering till eventuell skötsel.

Det handlar inte om att veta allt. Men man bör veta vad ett avlopp gör

Vissa fastighetsägare försöker vid avtalsskrivningen förhandla bort faktumet att det är fastighetens avlopp, vilket man inte kan, berättar Astrid.

– Det är du som fastighetsägare som ska skriva under ansökningen och som har ansvaret att se till att avloppet uppfyller lagens krav. Du ska också sköta och underhålla din anläggning, samt löpande kontrollera att den fungerar, säger Astrid som också understryker vikten av att själv läsa på.

– Till viss del så är det samma investering som en billigare bil. Bilen får mycket mer uppmärksamhet, medan man inte läser på så mycket om enskilt avlopp. Det tycker jag man behöver göra. Då blir det så mycket enklare i samtal med entreprenören och kommunen. Det handlar inte om att veta allt. Men man bör veta vad ett avlopp gör. Vad händer i trekammarbrunnen, i infiltrationsbädden och vad skiljer den mellan en markbädd? Det gäller inte minst om man köper ett hus som redan har ett enskilt avlopp. Ska man lita på den informationen man får av den förra fastighetsägaren eller mäklaren? Ett enskilt avlopp räknas generellt sätt aldrig som ett dolt fel eftersom det kan undersökas. Därför gäller undersökningsplikten på avloppet.

Vilka faktorer spelar in gällande hur lång livslängd en viss lösning har?

– Det finns olika typer av livslängd. Dels den tekniska livslängden, det vill säga hur länge en pump eller ett rör håller innan det får sprickor.

– Sedan finns den biologiska livslängden. Oavsett om man har en lösning ovan eller under marken så använder man sig av en biologisk rening. Detta för att få bort bakterier och virus med hjälp av goda bakterier som bryter ner och äter upp de sjukdomsframkallande.

– Sedan pratar man om en kemisk livslängd där det kan handla om hur mycket fosfor marken kan ta emot utan att börja släppa det vidare.

– Alla dessa tre är också beroende av hur man använder sitt avlopp. Tvättar du penslar i badrummet? Ja, då kommer du förkorta den biologiska livslängden. Har du gjort en parkering uppe på avloppet, då kan man misstänka att något går sönder och förkorta den tekniska livslängden. Så det är även de mänskliga faktorerna som spelar in. Man måste ta hand om sitt avlopp. Man kan inte bara investera och tro att det kommer att hålla i en evighet. Den totala livslängden, oavsett teknik håller inte för evigt. En faktor i livslängden är också hur ofta du kontrollerar ditt avlopp. Hur ofta tittar du ned i slamavskiljaren? Har du aldrig gjort det? Då vet du inte om den biologiska eller tekniska funktionen fortfarande lever.

– Det går inte att säga rakt av att ett avlopp håller i 10-15 år. Det är en för hård gränsdragning men det skulle kunna vara en riktlinje. Absolut slutar vissa avlopp fungera alldeles för tidigt, men då kan det vara flera faktorer som spelar in. Avloppen kanske inte har lagts på rätt ställe från början eller så har man inte skött om sin anläggning som det var meningen. Det är därför det är så viktigt att söka tillstånd från kommunen, så det blir rätt från början.

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.