Husbyggarskolan – Del 2

2024-07-15
Redan innan man köpt tomt vet nog de flesta vad för slags hus man vill bygga – men frågan kräver onekligen en grundlig genomlysning.

För alla med husbyggardrömmar är det av största vikt att i alla avseenden informera sig grundligt inför det förestående projekteringsarbetet. Boverket och andra myndigheter och organisationer har sajter med utmärkt information. Det kan dessutom vara klokt att ringa eller besöka bygglovsavdelningen på kommunen och där få tala med någon som verkligen kan beskriva processen.

De ekonomiska förutsättningarna sätter oftast en tydlig ram för husdrömmarna. Husets slutliga pris kommer att vara avhängigt en mängd faktorer; exempelvis var i landet man bygger, konstruktion, materialval, entreprenadform, val av värmesystem och andra installationer. Gällande tak, värmesystem, badrumsinredning och kök, står man oftast i valet mellan hög kvalitet och lågprislösningar. Däremellan finns såklart ett brett spektrum, där man som amatör kan ha svårt att bestämma sig för vilken slutlig lösning som är att föredra.

Det slutliga priset beror också på om man väljer ett prefabricerat hus, ett så kallat modellhus, eller ett unikt arkitektritat hus. Monteringsfärdiga trähus svarar idag för ungefär 80 procent av svenska småhusbyggen.

FOTO: Hjältevadshus

Står man i valet mellan ett serieproducerat hus eller ett ”personligen” arkitektritat bör man noga ta reda på vad respektive alternativ skulle innebära i just detta fall. Tillverkarna av serieproducerade hus beskriver ingående sina produkter på respektive hemsidor – därtill bör man förstås även besöka visningshus och villamässor.

Sveriges arkitekter informerar om sin verksamhet och om sina tjänster på sajten arkitekt.se, där man kan läsa mer om hur processen går till och få tips på arkitekter. Elisabet Näslund på Sveriges arkitekter säger till Villatidningen, att när man köper ett kataloghus lämnar man över ansvaret till husfirman, som är ansvarig för underentreprenörer, medan den som köper arkitektritat lämnar över ansvaret som byggledare till arkitekten.

I många fall kan man som kund påverka den slutliga utformningen av huset också när det gäller serieproducerade hus; oftast finns det i alla fall i någon mån möjlighet till individuella avvikelser. Man får heller inte glömma: även serieproducerade småhus är ju faktiskt arkitektritade!

Valet av hus är i mångt och mycket en estetisk fråga – men sist och slutligen handlar det förstås också om kostnader. Det slutliga priset för respektive alternativ – massproducerat eller individuellt skapat – behöver dock inte nödvändigtvis skilja sig särskilt mycket åt.

FOTO: Fiskarhedenvillan

FAKTA:

  • Under det senaste året har bostadsbyggandet ökat snabbt, efter en stor minskning 2011—2012. Framförallt byggs nu flerbostadshus, men småhusbyggandet har det senaste året ökat med i storleksordningen 30 procent och fortsätter att öka.
  • Byggnadsregistret ger vid handen att det i Sverige under förra året byggdes 8 000 friliggande småhus.
  • Lantmäteriets statistik gällande ”prisutveckling tomtmark för småhus i riket” visar att prisstegringen det senaste året genomsnittligen ligger på ungefär + 10 procent.
Källor:

Lantmäteriet

Boverket

Foto i toppen : Älvsbyhus

ANDRA ARTIKLAR