Så får du poolen klar i tid

2024-07-16
Under de senaste tio åren har poolmarknaden växt stadigt och det är fortsatt populärt att avsätta en del av trädgården för att anlägga en pool som förutom att vara en plats för rekreation, lek och avkoppling också visat sig vara en god investeringsmöjlighet i syfte att öka fastighetens värde.

Att anlägga en pool är ett stort projekt och skall bygget vara klart lagom till utesäsongen krävs god planering. För alla er som vill förverkliga era pooldrömmar så följer här en planeringsguide med de viktigaste punkterna att tänka på när du planerar för poolbygget.

Budget – Scanna av marknaden, hör dig för bland vänner och bekanta och ge dig själv en bild av vad ett poolbygge kan kosta beroende på vad för typ av pool som önskas. Sätt en initial budget som du vill förhålla dig till och revidera den om det behövs allteftersom du fortskrider med planeringsarbetet.

Visionen – Skissa upp en ritning för att få en överblick över din poolvision. Det första du bör tänka på är att placera poolen med väder- och växtlighetsförhållanden i åtanke. Önskvärt är många soltimmar och ett vindstilla läge med begränsad insyn och med lagom avstånd till växtlighet som skulle kunna innebära extra underhållsarbete.  När du gör plats för poolen så ge poolen lite utrymme att både bli större och mindre, det kan hända att du väljer en lösning som har lite andra mått än vad som var tänkt från början. Tänk också på att skissa för hela poolområdet. Gör plats för trädgårdsmöbler, grill och övriga önskemål så du vet att allt får plats.

Bygglov och regler – Undersök hos kommunen om det kommer att krävas bygglov. I vissa fall krävs bygglov beroende på hur poolen ligger i anslutning till en tomtgräns eller om en altan skall byggas i anslutning till poolen. Av säkerhetsskäl är det lag på att poolen måste täckas eller avgränsas. Detta kan göras med ett pooltak eller staket runt poolen. Väljer du ett pooltak kan det i vissa fall krävas bygglov även för detta.

Poolen – Att fundera lite extra på, innan man ger sig ut på jakt efter en poolleverantör, är själva poolens egenskaper. Skriv ner lite tankar och funderingar kring hur du vill ha din pool när det kommer till form, längd, bredd, djup och djupskillnader. Fundera över vad du vill ha för detaljer på poolen när det kommer till belysning, pooltrappor, jetstream med mera. Två viktiga punkter som du skall diskutera med din poolleverantör och som tåls att tänka över innan kontakt tas är uppvärmning och reningslösning. Uppvärmningen är en viktig punkt som man bör lägga tid på då det ändå handlar om en del kostnader för att värma upp en pool. Idag finns det dock flertalet lösningar som innebär att du kan nyttja på både solvärme och husets befintliga värmesystem för att värma poolen. Uppvärmningsfrågan är ofta en avvägning mellan initiala kostnader kontra uppvärmningskostnader i längden. Att installera en värmepump kan ge en lite högre initialkostnad men håller nere uppvärmningskostnaden i förhållande till exempelvis eluppvärmning i längden. Kombinerar man en pump med en solfångare och ett bra pooltak som kapslar in värmen under nätterna så kan man hålla nere kostnaderna väldigt effektivt.

Välj poolleverantör – Prata med grannar, vänner och bekanta som har utfört ett poolbygge och fråga hur dem upplevde leverantören de valt. Sök via forum andra möteplatser efter leverantörer med goda referenser. Åk ut och träffa de som känns relevanta och skaffa dig en känsla för hur de arbetar och få en bättre koll på deras produkter. Erbjuder de garantier? Har de några referenskunder du kan kontakta? Vad har dem för tilläggstjänster? Ingen fråga är för dum och man kan aldrig fråga för mycket!

Markarbeten – Poolleverantörerna har kanske inte egen entreprenad för markarbeten, men många utav dem samarbetar med företag som utför dessa jobb eller kan åtminstående referera till någon som har erfarenhet av deras produkter. Även här är det på sin plats att kolla referenser både gällande kvalitet på arbetet som hur väl de håller en tidsplan. En god idé är att plocka in en trädgårds- eller landskapsarkitekt som kan projektleda arbetet och se till att allt i poolvisionen kan uppfyllas och samordna mellan markarbetet och poolbygget samt skapa en hållbar tidsplan.

Tidsaspekten – Att bygga en pool tar så klart tid om man räknar med tidsåtgången från planeringsstadiet till färdig pool. Dock finns det olika typer av lösningar på marknaden och tidsaspekten varierar. Generellt finns två pooltyper. Ovanjordspool och markpool. En ovanjordspool kan man bygga över en helg men med planering och markarbeten så bör man i vart fall räkna med 1 månad. En markpool kräver mer arbete och man bör räkna med ett par månader för ett sådant projekt.

Avtal – Tänk på att vara noga med att spara all dokumentation och att själv dokumentera steg för steg i både köpeprocess som byggprocess. Uppstår det problem längs vägen är det alltid lättare att hitta en lösning när man vet vad som skett och vad som gäller. Sveriges poolproducenter erbjuder pool- och spabadskunder en köpeguide som kan vara behjälplig i dessa frågor.

ANDRA ARTIKLAR