Porten till tryggt villaliv

2024-06-15
Har du sett över garageporten på länge?  Om inte, kan det vara dags. 2013 kom nya regler om att garageportar måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta enligt byggproduktförordningen när de säljs. Garageportar med portöppnare ska dock sedan tidigare även vara CE-märkta mot maskindirektivet efter installation.

Nu bedöms 100 000-tals portar i Sverige vara för gamla för att leva upp till säkerhetskraven.
– De skulle inte bli godkända för installation med dagens regelkrav, säger Linnéa Ahlén, representant för branschorganisationen Portgruppen.
Ahlén förklarar att CE-märkningen av garageportar med portöppnare måste utföras av en behörig montör och att det inte räcker att de enskilda produkterna CE-märkts i fabrik. De måste även CE-märkas tillsammans i den miljö där de installeras. Som en kompatibel enhet.

Risken är att villaägaren inte får ersättning från sin försäkring

Tyvärr slarvar många installationsföretag med detta steg i processen. Och den som kan få betala priset för denna underlåtenhet är i slutändan du.
– Risken är att villaägaren inte får ersättning från sin försäkring om det sker en olycka. Som kund ska man absolut begära att montören förstår och behärskar detta moment, säger Linnéa Ahlén.
Om du känner behov att göra en besiktning bör du emellertid inte ta dig an din gamla garageport på egen hand. Detta eftersom fjädrarna i porten kan sitta
inne med väldigt stora krafter. Istället rekommenderar Ahlén att du kontaktar en behörig montör.
– Ser man att infästningar börjat rosta eller att karmen porten är inskruvad i börjat murkna, bör man också göra en översyn, konstaterar hon.

Trenden idag är annars att fixa garageporten i samband med att man målar om huset. Allt fler väljer även att byta dörr samtidigt som de byter port.
De koordinerade insatserna är enligt Ahlén tecken på att man försöker skapa en mer enhetlig fasad.
– Vi ser även en högre medvetenhet om energiförbrukning. Det läggs mycket fokus på välisolerade portar, för att garaget inte ska bli en energitjuv, berättar hon.
Fler och fler föredrar också att skaffa en garageport med egen design.
– Det finns numera en stor uppsättning av fönster- och kulöralternativ.
Likväl har många blivit uppmärksamma på det faktum att garageporten är en väsentlig del av fasaden. Den är nästan alltid vänd mot gatan, vilket klart påverkar helhetsintrycket av fastighetens skick, säger Ahlén slutligen.


Så säger reglerna

Den första juli 2013 började byggproduktförordningen CPR, Construction Product Regulation, att gälla. Detta innebär att byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard måste ha prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas i Sverige och övriga EU-länder.
Förenklat kan det ses som en teknisk specifikation. Standarden för portar är harmoniserad och omfattas av byggproduktförordningen samt maskindirektivet och direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet, EMC. Det finns  även krav på besiktning av motordrivna portar enligt Boverkets föreskrifter, motordrivna garageportar för enskilt bruk i anslutning till småhus är undantagna.
Läs mer på : Boverket
Källa: Krister Svensson, Boverket


Lilla garageportsguiden

– Dina alternativ

  • Rullportar
  • Slagportar
  • Takskjutportar
  • Vipportar

Foto i toppen : Hörmann

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.