Hett om fjärrvärme

2024-06-15
Du kan inte se den med blotta ögat. Men du känner dess energi omge dig i bostaden. Vi talar förstås inte om någon övernaturlig närvaro, utan om fjärrvärmen. Här ger vi dig senaste nytt på området.

I marken under våra fötter ligger det. Fjärrvärmenätet. Det fungerar som städernas blodomlopp. Transporterar värmeenergi genom tusentals kilometer rörledningar. Värmer över hälften av alla byggnader i vårt land.

Men när är fjärrvärme ett bra alternativ för dig som villaägare?

Annika Johannesson, kommunikationssamordnare på Energiföretagen Sverige

Annika Johannesson, kommunikationssamordnare på Energiföretagen Sverige

Annika Johannesson är kommunikationsamordnare på branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Enligt henne är fjärrvärme bra för dig som vill ha en bekväm, modern och bekymmersfri uppvärmning med låg miljöpåverkan.
– I vårt samhälle vill vi idag ha det bekvämt, samtidigt som vi behöver hushålla med jordens tillgångar. Fjärrvärme är en av lösningarna på det, efter-
som den görs av det som blir över.

– Det kan till exempel vara spill från skogen, det avfall som blir över när du har källsorterat dina sopor eller restvärme från en industri, säger hon.

Idag kommer fjärrvärmen i Sverige till över 90 procent från förnybar eller återvunnen energi, enligt Johannesson. Den finns i nästan alla tätorter.

I andra länder, uppger hon, är fjärrvärmenäten inte lika utbyggda.

Samtidigt har EU pekat på att utbyggd fjärrvärme i fler länder kan hjälpa oss att nå klimatmålen. Vi bör då inte minst se till att ta vara på värme som blir över från industrier och elproduktion.
– I Sverige producerar vi ofta el och värme samtidigt, i så kallade kraftvärmeverk, vilket gör att man kan få nytta av en mycket större del av energin i bränslet, säger Johannesson och tillägger sedan att fjärrvärmen är en viktig del i att skapa hållbara städer.

Just nu samverkar fjärrvärmebranschen därför med andra aktörer för att nå fjärrvärmens vision: “Vi värmer varandra med återvunnen energi”.
– På senare tid har samarbeten utvecklats med företag som har stora serverhallar, till exempel Bahnhof. De levererar sin överskottsvärme till fjärrvärmenäten och det är smart värmeåtervinning, kommenterar Johannesson.

Hon berättar vidare att priserna på fjärrvärme är stabila. Att den senaste årsstatistiken visar genomsnittliga ökningar på under en procent. En utveckling som ligger i nivå med konsumentprisindex, KPI.

Men alla kan inte få fjärrvärme. En grundförutsättning är att det finns ledningar framdragna till området där du bor. Fjärrvärmen kommer då som hett vatten i rör under marken fram till huset och värmer elementen och ger varmvatten. Sedan färdas det avsvalnade vattnet tillbaka ut i systemet för att återigen värmas upp.
– Fjärrvärmesystemen är slutna system där vattnet cirkulerar, så det vatten du har i elementen eller i kranen är inte samma vatten, förklarar Johannesson.

Idag används fjärrvärme främst i flerfamiljshus, varav 90 procent är anslutna till ett fjärrvärmenät. I tätbebyggda områden är det emellertid ett relativt vanligt uppvärmningsalternativ även för småhus.
– Om du redan har fjärrvärme och vill energieffektivisera, finns det flera möjligheter. Då kan du få tips och råd från din fjärrvärmeleverantör, konstaterar Johannesson.


Fjärrvärmens historia

När industrierna växte på 1800-talet började människor i Europa att använda mer energi. Mängden energi som ett samhälle förbrukade sågs som ett mått på hur civiliserat
det var.

De första systemen för fjärrvärme testades redan i slutet av 1800-talet i USA och Tyskland. Det dröjde dock ända till 1948 innan Sverige fick sitt första kommunala fjärrvärmesystem, beläget i Karlstad.

Efter andra världskriget har utbyggnaden av fjärrvärmenäten drivits på av den stora inflyttningen till städerna. Två viktiga mål har varit att förbättra luften i det urbana landskapet och att minska effekterna på miljön från uppvärmningen.

Källa: Fjärrvärme på djupet.


KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.