Strålande tider för solcellsbidrag

2024-07-16
Det finns flera stödsystem för dig som tänkt installera solceller. Några av dem är statligt investeringsstöd och möjlighet till rot-avdrag och skattereduktion, men sedan förra året gäller även stöd för energilagring.

De statliga medlen för stöd till solceller kan sökas av vem som helst. Pengarna avsätts i en årlig budget och förmedlas genom länsstyrelsen till dig som vill satsa på förnybar elproduktion. Det är också dem man skickar sin ansökan till.

– Är du privatperson och investerar i ett nätanslutet solcellssystem kan du få en stödnivå på 20 procent, förklarar Tobias Walla på Energimyndigheten.

Beloppet beräknas utifrån de installationskostnader som är stödberättigade, det vill säga projektering, material och arbete. Stödet är emellertid väldigt populärt och det är för närvarande långa kötider.

– Väntetiden på en utbetalning kan uppgå till mellan ett och tre år, noterar Tobias Walla.

Rot-avdrag och elmätare

Vill du få ett snabbare stöd kan du istället välja att utnyttja rot-avdraget och  avräkna 30 procent av arbetskostnaden för installationen. Du bör dock vara medveten om att du inte kan erhålla både rot-avdrag och statligt stöd.

– Det är två ekonomiska stödfunktioner som inte går att kombinera, konstaterar Walla.

I samband med att du installerar solcellsanläggningen kan du behöva byta elmätare för att kunna registrera hur mycket el som används och skickas ut på elnätet. Elnätsägare ska byta elmätare kostnadsfritt ifall du har en säkring mot elnätet under 63 ampere – vilket gäller för de flesta privatpersoner.

Elcertifikat och skattereduktion

Med både solceller och en ny elmätare på plats kan du ansöka om elcertifikat hos Energimyndigheten. Det ger dig möjlighet att få elcertifikat på den el du matar in på elnätet. Överskottselen till elnätet kan du sälja och erhålla skattereduktion för, på 60 öre per kilowattimme.

Tobias Walla tycker dock att du bör försöka använda så mycket du kan av elen för egen del, eftersom den ersätter din egen elförsörjning.

– Rent ekonomiskt blir skattereduktionen som att du kvittar överproduktionen mot det du köper in som vanligt från din externa elhandlare. Det blir ungefär samma läge som vid en nettodebitering. Har du en stor anläggning kan det dessutom löna sig att försöka få elcertifikat för all elproduktion, även den du använder direkt själv. Ta hjälp av de som installerar och fråga vad de tror är lämpligast för just dig.

Som mikroproducent av solel har du möjlighet att få en skattereduktion, vilket innebär ett avdrag på inkomstskatten som du får tillbaka när du deklarerar.

Slopad momsplikt och stöd för energilagring

Du behöver inte heller oroa dig för någon momsplikt som privatperson, eftersom denna är borttagen för småproducenter sedan årsskiftet.

Sedan den 16 november förra året har du samtidigt möjlighet att söka stöd för energilagring.

– Stödet ligger på 60 procent eller maximalt 50 000 kronor och avser det energilagersystem för el som går att koppla till solcellsanläggningen för att lagra solel och öka egenanvändningen, förklarar Tobias Walla.

Det kan inte kombineras med rot-avdrag, men oavsett vilken variant du väljer ser framtiden ljus ut för solenergi.

Fotnot: Den första juli i år träder en regeländring i kraft som innebär att storproducenter av solel inte längre behöver betala energiskatt, men det påverkar inte villaägare. 


På gång

Energimyndigheten har nyligen tagit fram ett förslag till regeringen på en strategi för att främja solel. Strategin fokuserar på att underlätta övergången till solel för privatpersoner och att samordna och harmonisera reglerna. Det finns även tankar på att skapa solkartor och någon slags informationsplattform om solenergi. Målbilden i strategin för 2040 är att solel ska utgöra 5–10 procent av elmixen.

Källa: Tobias Walla. 


Tips!

Läs mer på www.energimyndigheten.se eller kontakta klimat- och energirådgivaren i din kommun för gratis konsultation.


Bygglovsplikt?

Tänk på att du kan behöva ansöka om bygglov hos kommunen innan du installerar solcellsanläggningen.


RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.