Minireningsverk

2024-07-16
I förra numret skrev vi om enskilt avlopp med infiltration och sluten tank. Nu kopplar vi istället grepp kring minireningsverk. Ta del av råden från Björn Eriksson, redaktör för avloppsguiden.se.

När är minireningsverk ett alternativ för villaägare med enskilt avlopp?
– De flesta minireningsverk klarar både normal och hög skyddsnivå när det gäller miljöskydd. Med hög skyddsnivå menas att närmiljön är så pass känslig för övergödning att avloppsanläggningen behöver rena minst 90 procent fosfor. Ibland krävs även att anläggningen klarar av att rena 50 procent av kvävet.

Hur går installationen av en ny anläggning till?
– Själva installationen handlar om att anlägga en förtillverkad byggprodukt. Hur fort det går att gräva ned och ansluta minireningsverket beror på tomtens förutsättningar och kommunens eventuella krav på utsläppspunkten.

Kom ihåg att det krävs tillstånd från miljönämnden för att anlägga ett nytt avlopp med WC påkopplat.

Hur länge kan man förvänta sig att verket håller?
– Minireningsverk kräver likt alla anläggningar skötsel och underhåll. Det handlar om att se till att det finns fällningskemikalier och att verket blir tömt på slam på rätt sätt. Att ha en fackman som går igenom och trimmar verket är att rekommendera.

Vad behöver man tänka på när man ska installera nytt?
– Det är bra att känna till hur grundvattennivån är i markerna på platsen. Man vill inte att vattnet trycker på anläggningen, orsakar sättningar eller tränger in i verket. Det är även viktigt att ordna en lämplig utsläppspunkt som gör att verket blir av med sitt renade vatten utan att djur och människor blir exponerade för det. Många kommuner kräver någon form av efterpolering där det renade vattnet till exempel leds till en sandbädd.

Vad bör man undvika?
– Det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar och tillståndet från miljömyndigheten.

Finns det något annat att tillägga?
– De flesta minireningsverk omfattas av europeiska byggregler, vilket innebär att de måste vara testade enligt en standard för att få säljas. De ska vara CE-märkta och med detta följer en prestandadeklaration som visar att de uppfyller utsläppskraven för områden där de ska användas.

Så fungerar det

Minireningsverk består av förtillverkade reningssteg. Därför är tekniken inte lika beroende av platsens förutsättningar som när man försöker rena avloppsvattnet med hjälp av marken.

Det finns olika typer av reningstekniker, men i princip fungerar ett minireningsverk som stora avloppsreningsverk i nedskalat format. Det fasta avfallet, det vill säga slam, sorteras bort. Kemikalier tillsätts för att fånga fosforn. Det bildas så kallade flockar (slam) och i ett biologisk reningssteg bryter bakterier ned föroreningar i avloppsvattnet.

Men det är också viktigt att påpeka att det finns olika upplägg med varianter där man kapslat in ett sandfilter eller använder växtlighet för att få till bra rening.


Källa: avloppsguiden.se

Värt att veta/Branschen tipsar

Installationen av ett minireningsverk tar normalt en till två dagar. Det vanliga är att man har en trekammarbrunn på fastigheten som tas bort och ersätts med den nya anläggningen.

Väl på plats har minireningsverket en beräknad livslängd på cirka 30 år, men det består i stort sett av plast med komponenter som går att byta ut efterhand, säger Carl-Johan Larm, styrelsemedlem i branschorganisationen MRV.

Om verket skadas är det därför en ganska enkel sak att reparera det och på så vis förlänga livstiden.

Oavsett vilken teknik du väljer tycker Carl-Johan Larm att du bör titta runt på marknaden och undersöka att din tilltänkta leverantör erbjuder service och tillsyn och har en fungerande support.
– Det är viktigt att välja ett långsiktigt system som fungerar över tid. I runda slängar kostar ett nytt avlopp 100 000 kronor och påverkar även fastighetsvärdet. I slutändan handlar det också om miljön och idag ser vi att fler och fler väljer miljömedvetna lösningar, kommenterar Larm.

För minireningsverk ska lagstadgad CE-märkning och prestandadeklaration visa att de uppfyller reningsnivån som krävs.


Illustration i  toppen: Camilla Bengtsson / PRAB

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.