Solklart på några klick

2024-06-16
Nyligen lanserades solcellskollen.se, som ska hjälpa konsumenter att se hur man kan investera i solceller. Efter några klick på Solcellskollen är tanken att du ska ha nog på fötterna för att avgöra om solceller är bra för dig – samt kunskapen för att tryggt komma igång.

Tack vare solceller kan numera vem som helst använda sin gräsmatta, berghäll eller hustak till att producera egen el. Detta innebär att såväl villaägare som fastighetsägare och bostadsrättsföreningar helt plötsligt hamnat i förarsätet för utvecklingen av det förnybara energisystemet. Men inför en satsning på solceller dyker det ofta upp en rad frågor. Vad kostar det? Vad är lönsamheten? Vilka stöd finns det? Hur mycket borde jag installera? Och finns det några bra leverantörer?

Under våren 2015 skrev Erik Wallnér ett examensarbete på Chalmers. Under loppet av examensarbetet samlades det in ett hundratal enkätsvar från kommunala energirådgivare om svårigheter mindre aktörer upplever inför att investera i solceller. Exemensarbetet lade grunden till det som nu är solcellskollen.se.

Solcellskollen.se hittar du sammanställd information tillsammans med en beräkningstjänst för att hjälpa till i denna process. Med hänsyn till var du bor, och hur ditt tak ser ut, räknas energiproduktion och återbetalningstid ut. Du ser tydligt vilka regler som gäller, och kan också se vilka leverantörer som finns i ditt närområde. Framöver kommer du även att kunna ta del av andra användares referenser och upplevelser. Både för att få ökad trygghet till tekniken i allmänhet, och de specifika leverantörerna i synnerhet.


Bakgrund till solcellskollen.se

Ibland kommer det tekniker som får det att kittla till inombords. Solceller är en sådan teknik. Solenergi förser jorden med lika mycket energi på en timme som mänskligheten använder på ett år. Materialet i solceller, framförallt i form av kisel, är så pass vanligt i jordskorpan att det inte finns några begränsningar för en kraftig utbyggnation, i Sverige och globalt.

Solceller har dessutom fördelen att de kan installeras i både liten och stor skala. Det gör det extra intressant för privatpersoner eller andra aktörer som använder el. För dem konkurrerar inte priset för solceller med marknadspriset för el. Det konkurrerar med priset man betalar för el – det vill säga inklusive elöverföringsavgifter, moms, och andra påslag elkunder betalar. Förutom att möjliggöra en snabbare spridning av solceller, lär det successivt innebära en maktförskjutning där fler och fler kan gå från att vara passiva betalare av elräkningen till att spela en aktiv roll på elmarknaden, som både konsumenter och producenter av el.


Foto i toppen : Solcellskollen.se

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.