Det är inte fel med egenproducerad el

2024-06-15
Solceller på taken är nu en vanlig syn i våra villaområden. Antalet bygglovsansökningar, har ökat dramatiskt. För många handlar det troligen om glädjen att kunna producera sin egen el.

En förklaring kan vara skattereduktionen som infördes för solceller 2015. Ökad kunskap och miljömedvetenhet hos allmänheten en annan. Utvecklingen har troligen också gynnats av att priserna kraftigt gått ner de senaste åren. Sedan går det inte att bortse från det faktum att vi påverkas av varandra. Studier i Tyskland har visat att spridningen ofta sker på lokal nivå. Grannar inspireras av varandra.
– Det är ingen tvekan om att många börjar få upp ögonen för att producera sin egen el från solen. Den långsiktigt stora fördelen är givetvis möjligheten att ersätta köpt el med egenproducerad el. Det säger solenergiexperten Johan Lindahl, teknologie doktor och branschföreningen Svensk Solenergis talesperson. Han menar att potentialen fortfarande är stor för fler solcells-och solvärmepaneler och därmed för ökad andel solel i Sverige,

Många entusiaster började kanske för ganska många år sedan med solfångare på taket. Det vill säga för uppvärmning av vatten till golvvärme och varmvatten. Under soliga sommardagar har man i så fall obegränsat med varmvatten, som dessutom kan lagras i en ackumulatortank.

Solceller Foto: Foto: Svensksolenergi.se

Solceller
Foto: Foto: Svensksolenergi.se

Den stora ökningen nu handlar främst om så kallade solceller som producerar el i solcellsmoduler på hustak. Genom avtal med sitt elbolag kan man dessutom få betalt för överskottet av solel. Det gäller både privatpersoner och bostadsrättsföreningar.

En villaägare vi talat med berättar att de för tre år sedan investerade i solceller som genererar el under nästan hela året. Mest på sommaren förstås, då det även blir ett överskott som säljs till elleverantören. Ambitionen är att skaffa fler solpaneler och kunna utnyttja solen ännu mer. Det är ju framförallt bra för miljön. Att sänka kostnaderna är också bra, men inte det primära.

Det som tidigare gick till elräkningen betalar du istället av på solcellerna

Det är praktiskt och bekvämt, solen bara finns där. Att bli helt självförsörjande är troligen inte realistiskt. Det är ju på vintern, när produktionen är som lägst, som förbrukningen skjuter i höjden. Då handlar det om att komplettera med andra energikällor, kanske någon form av värmepump, braskamin eller kanske pelletskamin.
– Att kombinera solceller och värmepumpar blir allt vanligare och är ofta en bra kombination sett ur energiperspektiv, menar Johan Lindahl. Värmepumpen drivs då avel producerad av solceller, som i sin tur hämtar värme ur naturen.
Solenergi har framförallt mycket låga rörliga kostnader, påpekar han eftersom lågt underhåll, inga rörliga delar och inga rörliga utgifter.
– Det som tidigare gick till elräkningen betalar du istället av på solcellerna. Efter tio till femton år är de troligtvis avbetalade och du har gratis el, avslutar Johan Lindahl.


Solceller


Producerar el i solcellsmoduler på husets tak
Investeringskostnad: Allt mellan 50 000 och 150 000 kronor, beroende på dimension.


Solvärme

Producerar vätskeburen värme i solvärmemoduler på husets tak. Solvärme är ett bra komplement om man har en ackumulatortank i bostaden.
Investeringskostnad: Allt mellan 50 000 och 150 000 kronor, beroende på dimension.


Ta gärna hjälp av energirådgivningen i din kommun!

Rådgivningen är kostnadsfri och kommersiellt oberoende. Frågor om solceller är nu på många platser den enskilt största frågan.

  • Tänk på att ta in offerter från flera aktörer
  • Använd solkartan och räkna på din byggnads potential.
  • Se även över din årliga elförbrukning för att få rätt dimension på anläggningen.
  • Optimala läget av din anläggning är om taket är vänt mot söder och har en lutning på 35 grader. Du kan även installera solcellerna om taket ligger mer i väst- eller östlig riktning, då kan produktionen dessutom vara som störst när du använder som mest el, på morgon och/eller kväll.
  • Se till att solcellerna inte skuggas av träd, skorstenar, andra byggnader, etc.

Observera, det är gratis att ansöka om bygglov för solceller.


Hur mycket sol strålar på ditt tak?

Funderar du på att installera solceller på ditt tak? Alltfler kommuner har tagit fram en lokal solkarta där du kan se hur mycket solen strålar på just ditt tak, vilka delar av taket som passar bäst och hur mycket el som kan produceras under ett år.
www.svensksolenergi.se/att-installera-solenergi/solkartor

www.svensksolenergi.se

Foto i toppen: Svensksolenergi.se

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.