Fjärrvärme i ett nötskal

2024-07-16
Effektiv uppvärmning för många bostäder samtidigt från en central värmeenhet med en skorsten. Hälften av alla byggnader i vårt land är berörda. Miljönyttan är en stor fördel. Bekvämligheten en annan. Det är fjärrvärme i ett nötskal.

Bor du i en tätort och har ett vattenburet system och vill ha en bekväm och bekymmersfri uppvärmning, ja då är fjärrvärme definitivt ett hett alternativ för dig och ditt hus.

Det var med miljonprogramsområdenas snabba framväxt på 60- och 70-talet som fjärrvärmen blev ett begrepp och en uppvärmningsform att räkna med. Idag är hela 93 procent av alla flerbostadshus kopplade till respektive kommuns fjärrvärmenät. Av landets villor handlar det om cirka 18 procent. Ett lysande exempel bland landets städer är Västerås där hela 90 procent av alla villor har fjärrvärme.

För att kunna ansluta sig till det befintliga fjärrvärmenätet i respektive kommun måste man självklart bo i närheten av en ledning. Åtminstone om det ska vara ekonomiskt gångbart. Eftersom fjärrvärme handlar om att hett vatten levereras i rör från en central enhet till den enskilda fastigheten är det mest lönsamt att installera om man har ett vattenburet system. För småhus med direktverkande el så blir kostnaden högre, däremot får man fördelen av ett mycket bättre inomhusklimat.

Vad kostar det? Ja den frågan går helt enkelt inte att besvara eftersom det skiljer sig från kommun till kommun. Det är dubbelt så dyrt i landets dyraste jämfört landets billigaste kommun. Helt klart är att det torde vara billigare än både olja och el.

Det som alla nöjda villaägare brukar tala om är smidigheten och bekvämligheten. Det är bekymmersfritt. Ingen koll på pannan eller annan egen värmekälla krävs. Värmen och varmvattnet bara kommer, året om, år efter år. Utan egen värmekälla har man heller ingen egen tekniklösning som kan krångla. Som konsument har man alltså inga som helst serviceåtaganden eller teknikproblem att behöva ta hand om.

Miljönyttan är en annan stor fördel. Idag består fjärrvärmen till över 90 procent av förnybar eller återvunnen energi, till exempel spill från skogen, källsorterade sopor och restvärme från industrin. Det vill säga energi som annars troligen skulle ha gått till spillo. Ofta handlar det om energi från kraftvärmeverk, det vill säga moderna anläggningar som samtidigt producerar både el och värme. Förespråkarna menar att just fjärrvärmen är en viktig del i att skapa långsiktigt hållbara städer och det i en tid när de flesta nog är överens om att vi behöver hushålla med jordens resurser.


Fakta fjärrvärme:

Fjärrvärme innebär att husen i hela eller delar av städer och samhällen kopplas samman i ett gemensamt nätverk av nedgrävda ledningar för varmt vatten. Värmen produceras i ett centralt värmeverk eller en central kraftvärmeanläggning. Cirka 18 procent av landets villor har idag fjärrvärme.

Fördelar och nackdelar

+  billigare än olja och el
+  fjärrvärmeverken använder ofta förnybart bränsle
+  kräver litet utrymme
+  kräver ingen arbetsinsats
+  små utsläpp av miljöskadliga ämnen
  ingen möjlighet att välja leverantör
  förändrad ventilation i hus med självdrag om man tidigare har haft olje-ved- eller pelletseldning

Källa: Energimyndigheten.se

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.