Köpa eller sälja bostad – vad tänka på?

2024-07-16
Att köpa eller sälja ett hus är förmodligen en av de större affärer många gör i sitt liv och det gäller att hitta rätt mäklare. Vi har intervjuat Fastighetsmäklarinspektionen och Mäklarsamfundet som ger goda råd på vägen.

Fastighetsmäklarinspektionen är en granskningsmyndighet som lyder under Justitiedepartementet och som handhar frågor som exempelvis registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder gentemot oseriösa fastighetsmäklare.

Fastighetsmäklarinspektionen kontrollerar att svenska mäklare följer fastighetsmäklarlagen – och så kallad god fastighetsmäklarsed. Man kan ringa inspektionen för att ta reda på om den mäklare man vill anlita tidigare tilldelats någon anmärkning.

Främsta råd inför möten med fastighetsmäklare?

  Förvissa dig om att personen ifråga verkligen är registrerad som mäklare. Det kan man kolla på vår webbsida.

Kontakta åtminstone två till tre mäklare och välj den som känns bäst. Jämför noga vad respektive person har att komma med, säger Thomas Carter, pressansvarig på Fastighetsmäklarinspektionen.

Fastighetsmäklare (det finns i Sverige uppåt 7 000!) ska tillvarata båda parters intressen. De får normalt betalt med en viss procent på köpeskillingen (små differenser i procentsatser kan innebär stora nettoskillnader!).

På sistone har antalet nätmäklare ökat. De är ofta billigare, men fastighetsmäklarinspek-tionen varnar för att de på grund av den fysiska distansen kan ha svårt att fullfölja sina skyldigheter.

Information och vägledning för köpare och säljare finns vidare på bland annat Mäklarsamfundets webbsida – som just kommitmed ett pressmedde-

lande där man förutser fortsatta prisstegringar (stick i stäv med de senaste årens varningar för prisbubblor inom både villa- och bostadsrättsmarknaden).

Övergripande råd från Fastighetsmäklarinspektionen till den som ska köpa eller sälja.

  • Fastighetsmäklaren ska tillvarata spekulanters, köpares och säljares intressen. Mäklaren ska således vara en opartisk mellanman, men i ekonomiska frågor får mäklaren ta större hänsyn till sin uppdragsgivare.
  • Det är obligatoriskt för mäklaren att göra en skriftlig beskrivning av bostaden, en s.k. objektsbeskrivning.
  • Mäklaren ska särskilt skriftligen informera köparen om dennes undersökningsplikt och klargöra vad undersökningsplikten innebär. Mäklaren ska försöka få köparen att undersöka fastigheten eller lägenheten, eller föreslå köparen att anlita en besiktningsman.
  • Fråga efter villkoren och förutsättningarna för förmedlingsuppdraget innan du bestämmer dig.
  • Ytterligare information finns att hämta på www.fmi.se.

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.