Miljömyndigheten har vaknat

2024-06-15
Har du ett hus med vattentoalett och enskilt avlopp? Då är du en av cirka 700 000 fastighetsägare som har en del att fundera på. Dessutom tillkommer ett stort antal fritidshus. Alla ni kan räkna med att bli kontaktad av kommunen där ni bor. Antingen via frågeformulär eller för ett besök.

– Det har blivit allt vanligare att kommuner vill kolla upp befintliga avloppsanläggningar. Det varierar visserligen i landet men den som ännu inte hört något ska nog ändå förvänta sig att bli kontaktad på ett eller annat sätt, säger Björn Eriksson, redaktör för avloppsguiden.se
Han menar att du som husägare med enskilt avlopp behöver veta hur din avloppsanläggning fungerar och vart vattnet tar vägen, om du inte redan vet det.
Sedan 1969 finns det krav på att avlopp med vattentoalett påkopplad dels måste ha en slamavskiljning – kallas ofta slambrunn, trekammarbrunn – och dels ett reningssteg efter slamavskiljningen. Att anlägga ett enskilt avlopp med vattentoalett kräver tillstånd från den lokala miljömyndigheten. Det kan med andra ord vara klokt för husägare med enskilt avlopp att ta reda på hur det förhåller sig med den egna anläggningen. Har den tillstånd eller inte?
– Tänk på att det är du som äger och använder avloppet som är ansvarig för att anläggningen renar som den ska, påpekar Björn Eriksson.

Kolla om du har papper på anläggningen, det vill säga om det finns ett tillstånd. Om inte annat är det bra att ha den dag du står i begrepp att sälja huset. Det är också viktigt att fråga efter tillstånd när du står i begrepp att köpa. För en sak är säker, miljömyndigheterna har vaknat.

Bakgrunden till kommunernas ökade aktivitet är uppmaningar från nationella och regionala myndigheter, samt ett ökat intresse för u ppföljning från kommunens sida. Det handlar ytterst om vattendragens status, eventuell förekomst av föroreningar och skyddet av grundvattnet.
– Det ingår ju inte direkt i den vanliga allmänbildningen att känna till hur avloppsanläggningar fungerar, inte ens den egna. Så länge det funkar när man spolar i toaletten är väl allt helt okej tänker nog de flesta.
Det är inte som med värmeanläggningen, den har folk koll på. Funkar det inte känner man av det direkt. Det bli kallt och kanske kostsamt.
– Slamtömningen känner man självklart till. Den får man ju en påminnelse om. Men hur många har koll på slamavskiljaren och vad som händer med avloppsvattnet efter den, undrar Björn Eriksson.

I nästa nummer av Villatidningen tar han oss vidare ner i avloppsbrunnens värld. Vad är det som finns där under betonglocket?
Testa ditt avlopp

Vill du lära dig mer om avlopp och ställ diagnos på din befintliga anläggning? Gå in på avloppsguiden.se. Där finns bland annat en checklista för egenkontroll och hänvisningar till användbar information.


Kom ihåg!

  • Det är ditt eget ansvar att ha ett fungerande avlopp med aktuella tillstånd.
  • Kontakta kommunens miljöförvaltning för att höra vilka krav som ställs där du bor. Att bygga ny avloppsanordning eller förbättra befintligt avlopp kräver tillstånd från den kommunala nämnden i din kommun.

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.