Resurs till spillo

2024-05-28
Har du också tänkt på vilka stora mängder med dagvatten som landar på ditt villatak och som med lite engagemang enkelt kunde bli en fantastisk resurs i trädgården – faktiskt även inomhus.
Vilhelm Feltenius, redaktör på VA-guiden.

Vilhelm Feltenius, redaktör på VA-guiden.

I synnerhet vid vattenbrist förstås, som förra sommaren, men också som en miljöinsats där alla våra villaträdgårdar tillsammans skulle kunna bli en betydelsefull dellösning i problematiken med att ta hand om dagvatten.
Ett litet exempel: över Stockholm faller 650 millimeter nederbörd varje år. Det betyder 650 liter vatten på varje kvadratmeter. På gator, vägar och torg. Givetvis även i våra törstande trädgårdar.
– Det är en stor fördel om så många som möjligt ser dagvatten som en resurs som går att använda lokalt, säger Vilhelm Feltelius, redaktör inom dagvatten på VA-guiden.
Det handlar som sagt om stora mängder vatten som landar på villataket, som på olika sätt kan återanvändas, bland annat till bevattning.
– Regnvatten från tak är förhållandevis rent. Det är en skillnad om det hamnar där jämfört med vatten som hamnar på trafikerade ytor och andra hårda stadsmiljöer där dagvattnet för med sig betydligt mer föroreningar. Det ändå viktigt att som villaägare ta hand om dagvatten från sin egen tomt eftersom man då bidrar till att minska dagvattenflödet till ett ofta redan överbelastat ledningsnät, betonar Vilhelm Feltelius.

När vattnet transporteras bort i ledningar för det med sig föroreningar från vägar, tak och andra hårda ytor. Föroreningar som sedan rinner ut i våra sjöar och vattendrag. I våra trädgårdar däremot kan det kostnadsfria vattnet som sagt bli en stor resurs, år efter år.
Växterna trivs och mår bra, samtidigt som vi bidrar till att minska belastningen i det allmänna ledningsnätet. Dessutom får vi betydligt trivsammare vattenräkningar, någon som vi väl alla gillar.
Det största användningsområdet är självklart utomhus. Till exempel för bevattning av gräsmattan, enkelt genom ett utkast via stuprören. Lika smidigt är det att lagra i regnvattentunnor, i anslutning till stuprännorna, för sedan successivt bevattna törstiga växter och träd.

Alla vana växtvattnare vet hur mycket vatten som går åt under varma och torra sommardagar. Tänk vilken förmån, helt gratis regnvatten istället för kranvatten som ju de flesta betalar för. Under torrperioder kan det för övrigt bli riktigt dyrt med bevattning.
– Men tänk på att regnvattentunnorna kan fyllas på ganska snabbt, påpekar Vilhelm Feltelius. Därför, håll koll så att vattnet inte rinner över och ner i husgrunden. Se till att marken runt huset och vattenkärlet är väldränerad, alternativt att du kan leda bort överflödigt vatten genom exempelvis en ränna eller slang.

Regnvatten kan givetvis användas till mer än dina växter. Till att tvätta cyklarna till exempel, till poolen eller i en utedusch.


ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.