Hur mår vattnet?

2024-05-26
Dricksvatten är vårt särklass viktigaste livsmedel. Att det måste hålla god kvalitet säger sig självt. De flesta här i Sverige slipper bekymra sig om det. Vattnet bara kommer, såvida kommunen gör sitt. Undantaget är alla med egen brunn.

Här i Sverige är det cirka 1,2 miljoner permanentboende som får sitt dricksvatten från enskilda dricksvattentäkter, främst egen brunn. Dessutom ungefär lika många fritidsboende. Det är alltså ganska många människor som ändå berörs. Viktigt att komma ihåg är att det är brunnsägaren, du själv, som har ansvar för att det egna vattnet har bra kvalitet.
Det gäller alltså att lära känna sin brunn, det vill säga sin dricksvattenanläggning, var den ligger, om den är grävd eller borrad, hur den fungerar och om den mår bra.

En viktig punkt att checka av är att det inte kan rinna in något ytvatten i brunnen, inte heller ytligt grundvatten. Det är alltså viktigt att se till att ytvatten leds bort från brunnen eftersom det kan vara en källa till föroreningar. I det fallet är grävda brunnar mer känsliga än borrade.
Den som har en grävd brunn bör också kolla brunnslocket. Otäta och trasiga lock är nämligen en vanlig orsak till att vattnet blir förorenat med mikroorganismer och bakterier. Ett tätt brunnslock förhindrar till exempel, småkryp, möss från att kunna ta sig in.

Då återstår frågan, hur mår vattnet egentligen? Är det ett drickvatten med bra kvalitet? Ja det är först när det analyserats som man säkert vet. Och det räcker inte att hänvisa till en kontroll gjord för några år sedan. Livsmedelsverket rekommenderar regelbunden kontroll av vatten från egen brunn, minst vart tredje år.
Har det dessutom varit problem tidigare kan det vara klokt att kolla ännu oftare, i synnerhet om man har småbarn. Att man inte kan låta vem som helst analysera vattenprover säger sig självt. Det bör utföras av ett ackrediterat laboratorium, som också kan förklara hur provtagningen går till. Man får sedan ett dokument med resultatet. I bästa fall är det inga problem.
Är vattnet däremot tjänligt med anmärkning eller ännu värre, otjänligt, är det du som brunnsägare som måste åtgärda det. Här finns flera olika metoder och lösningar att ta till. Som i allt annat, som man själv inte kan eller bör ägna sig åt, är det nu fackkunnigt folk ska kopplas in.

Orsaken till kvalitetsproblemen måste utredas och åtgärdas. Handlar det om problem med kemiska ämnen kan ett filter vara lösningen. Googla fram fackkunniga filterleverantörer för konsultation.
Tänk på att begära skriftliga offerter från flera företag, även referenser och funktionsgaranti på eventuella åtgärder. Det är också viktigt med uppföljning, att kolla upp att den installerade vattenreningen fungerar som den ska. Ta nytt prov efter en tid, bara för att säkerställa att du nu har ett drickvatten med god kvalitet.


Har du problem med tillrinning av dricksvatten?

I torrtider, som förra sommaren, var det många villaägare som märkte att tillrinningen av vatten var svagare än normalt, i vissa handlade det om periodvis torrlagda brunnar.

En lösning, om möjligt, kan vara att fördjupa brunnen och därmed få ett större grundvattenmagasin. Ibland kan lösningen vara att brunnen högtrycksspolas.

Diskutera möjligheterna och eventuella risker med proffs på området.

Tänk på att:

Det räcker inte att bara lukta eller smaka på vattnet för att avgöra om det är säkert att dricka och använda.

Visste du att:

Det dagliga behovet av vatten beräknas till mellan 150 till 200 liter per person.

Har du allmänna frågor?

Kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor, eller motsvarande, kan svara på frågor om enskild dricksvattenförsörjning. De kan också hjälpa till med information om vart du ska vända dig för att testa brunnens vattenkvalitet och om det är något särskilt att tänka på just i din kommun.

Källa: Livsmedelsverket


ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.