Gräslig historia

2024-06-18
Välansade gräsmattor i villaträdgårdar var långt in på 1900-talet en sällsynthet. När villor i modern mening började växa fram, från tidigt 1900-tal och framåt, användes istället tomtmarken oftast för två ändamål: för köksodling och som ängsmark.

Var det fråga om större tomter slogs gräset i regel bara i smala gångar, däremellan fick det växa fritt – en praxis som tagits till heder av trädgårdsentusiasten Göran Greider, som gärna talar om vikten av oslagna ängsområden, inte minst eftersom detta gynnar insekter och därmed pollineringen av växter och träd.

Först från mitten av 1900-talet, när motorgräsklippare började massproduceras, blev kortklippta gräsmattor ett nytt ideal.

Så får du gräsmattan att må bra

Gödsla och kalka gräsmattan nu under vår och försommar. Om våren kan det vara en bra idé att syresätta gräsmattan genom att rugga upp ytan med kratta och kanske även perforera marken här och var (några centimeter djupt) med en stör. Ibland behövs kanske lite ny jord och även lite gräsfrön för att förtäta gräsmattan.
Genom frekvent gräsklippning håller du undan gräsklipp som kan samla fukt och därigenom påskynda mosstillväxt. Måttliga mängder gräsklipp är dock en fördel och innebär en naturlig form av markgödning.

När det är dags att göra ett klipp

Jämnklippta gräsmattor är idag en självklarhet för flertalet villaägare. Men vad ska man tänka på vid köp av gräsklippare? Johan Lindqvist, chef för trädgårdsavdelningen på Granngården, betonar att man måste utgå från behov: tomtstorlek, hur man vill klippa, om gräsklipp ska samlas ihop eller återspridas, och pris (det finns maskiner från dryga tusenlappen och uppåt).
Cylindergräsklippare är lämplig för mindre tomter och ger dessutom motion. Med en traditionell maskinklippare som man går bakom, tänk på om du vill ha sidutkast, bakåtkast eller om gräset ska samlas i en behållare. Välj mellan elektrisk, batteridriven eller bensindriven maskin och om den ska vara självgående eller inte.

— Batteridrivet är framtidens segment, säger Johan Lindqvist och betonar den låga ljudnivån och att man slipper elsladdar under klippningen.
Har man en stor villatomt kanske man vill ha en åkbar gräsklippare. På senare år robotgräsklipparen gjort succé i svenska trädgårdar – låt vara att de inte alltid klarar alla ytor och att de är känsliga för ojämnheter.

— Jag brukar rekommendera att en robot är lämplig om du idag klipper med vanlig gräsklippare runt en timme varje gång – då är det skönt att slippa, säger Johan Lindqvist, som tillägger att många robotar har appar där man kan ställa in klippschema och så vidare.

En robotklippare styrs av radiosignaler och förprogrammerade instruktioner och klipper bara inom angivet område. Hur den reagerar inför exempelvis en igelkott råder det olika meningar om.

Magnus Moberg på Husqvarna säger att eldrivna gräsklippare generellt behöver mindre underhåll eftersom de inte har förbränningsmotorer.

Per-Åke Molin på Stiga råder spekulanten att välja gräsklippare utifrån den aktuella trädgårdens utseende; antal ytor, nivåskillnader, grusgångar, hur kuperat det är, och utifrån om man vill klippa aktivt eller överlåta jobbet på en robot. Därtill bör man överväga miljöaspekter och flexibilitet. Vill man exempelvis kunna ta med sig maskinen till sommarstugan?

Välj en maskin som är enkel att rengöra. Kolla i förväg hur mycket den bullrar, hur lätt det är att ändra klipphöjd och vilken service som krävs. Observera att eldrivna motorgräsklippare numera ofta är lika starka som bensindrivna. Även robotklippare är eldrivna. Betänk slutligen att bensindrivna gräsklippare ger upphov till stora koldioxidutsläpp.


RELATERADE ARTIKLAR