Bostads­ministern lättar på regelverk

2024-06-15

Hallå där…bostadsminister Per Bolund.

Behövs bygglov för altanbygge och i så fall när/ i vilka situationer?
— Regeringen föreslår att reglerna ska lättas upp för bygge av altan. En altan ska nu få byggas utan krav på bygglov om den följer det nya regelverket. En altan utan bygglov ska byggas inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus. Altanen får inte vara högre än 1,8 meter räknat från marken till altangolvets ovansida. Altanen får endast placeras närmare gränsen än 4,5 meter om grannen har gått med på detta. Om altanen är större än så krävs fortfarande bygglov för att bygga altanen.

— Men om byggnaden eller bebyggelseområdet är särskilt värdefullt från till exempel historisk, kulturhistorisk, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv gäller inte heller inte undantaget med bygglovsbefriad altan utan det kan då fortfarande krävas bygglov för att få bygga altanen. Gällande detaljplan eller områdesbestämmelser ska också följas.

När börjar de nya reglerna gälla?
— Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Behöver man göra en bygganmälan?
— Nej, regeringen kommer samtidigt att göra en ändring i plan- och byggförordningen så att någon anmälan inte ska behövas för dessa altaner.

Finns det några kommande förslag gällande altanbyggen från politiskt håll?
— Inte i dagsläget.

Har du själv byggt någon altan och hur blev den i så fall?
— Jag har villa men ingen altan. Vi har en uteplats där jag tycker om att sitta. Det passar mig utmärkt. Men jag är glad att den som drömmer om att bygga en altan får chansen att göra det utan onödigt krångel.

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.