Hög efterfrågan på minireningsverk

2024-07-16

I Sverige finns cirka en miljon fastigheter som inte är anslutna till de kommunala VA-näten. Det handlar med andra ord om fastighetsägare som själv måste ta ansvar för reningen av sitt eget avloppsvatten.

Ungefär hälften av Sveriges enskilda avloppsanläggningar uppfyller inte dagens standard. Cirka 180 000 klarar inte gällande lagkrav och är alltså i princip olagliga.
Bor du i villa med enskilt avlopp kan det därför vara klokt att kolla upp hur det står till med just din avloppsanläggning. Uppfyller den gällande reningskrav eller inte? Kolla gärna innan miljökontoret i din kommun knackar på dörren. För kommunen som är tillståndsmyndighet kommer att höra av sig, förr eller senare.
– Miljömedvetenheten ökar, folk hör av sig direkt till oss, men oftast är det ändå när kommunen kommer för kontroll som fastighetsägarna tar tag i frågan om att åtgärda sina avlopp, säger Karl-Gustav Niska, vd för Skandinavisk Ecotech/Ecobox, ett av ett flertal företag på marknaden som tillverkar så kallade minireningsverk för enskilda avlopp.

Ett minireningsverk är lämpligt som avloppsteknik när hög skyddsnivå gäller. Foto: Laros

Traditionellt har enskilda avloppsanläggningar bestått av en trekammarbrunn kompletterad med en efterföljande infiltration. Det vill säga en markbaserad rening som består av en sand- och grusbädd. Det har varit det vanligaste och billigaste sättet att rena avloppsvatten vid normal skyddsnivå.
Det andra alternativet är att installera ett minireningsverk, som med ökade miljö-och lagkrav har tagit en allt större del av marknaden.
– Hur många som hittills installerats i Sverige kan troligen ingen svara på, men jag skulle tro att det kan röra sig om cirka 100 000 anläggningar som nu är i drift. Däremot vet vi att efterfrågan hela tiden ökar och att vi tillsammans inom branschen nu årligen installerar cirka 10 000 anläggningar, konstaterar Karl-Gustav Niska, som också är styrelseledamot i branschorganisationen för minireningsverk, MRV.
Den stora fördelen med minireningsverk, som han lyfter fram, utöver den förbättrade reningsprestandan, är att man till skillnad mot en traditionell infiltration kan provta vattnet. Därmed vet man också exakt hur rent vattnet som släpps tillbaka till naturen faktiskt är.
På marknaden finns ett 30-tal varumärken av minireningsverk. Av dem är det ett fåtal som dominerar marknaden, cirka 90 procent av försäljningen.
– Det finns olika tekniker för avloppsrening men jag anser att det viktigaste är att välja ett stabilt företag, att det har funnits ett antal år på marknaden och att det har en väl utbyggd serviceorganisation över hela landet, säger Karl-Gustav Niska.
Han betonar att en avloppsanläggning som ska fungera dag ut och dag in i decennier kräver tillsyn och underhåll. Mindre fel och avvikelser som inte åtgärdas kan annars göra att anläggningen slutar att fungera. Det vanliga är att service på minireningsverk görs en till två gånger om året. Dessutom tillkommer årlig slamtömning.

Fakta minireningsverk

Är ett som namnet säger ett reningsverk i miniformat, enligt samma princip som stora kommunala avlopp. Det är en prefabricerad, fabriksbyggd anläggning som behandlar avloppsvatten från 1 till 50 personer med ett deklarerat reningsresultat. Det grävs ner i marken och har därför en minimal synlig påverkan på tomten.

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.