Guide: Elda rätt

2024-06-18

Genom att elda på rätt sätt kan du minska utsläppen med upp till 50 procent och bidra till att luften blir bättre där du bor. Så här vedeldar du i kamin, öppen spis och kakel- och täljstensugn.

Veden
Veden ska vara lagom torr, vilket innebär en fukthalt på 15-20 procent. Nyhuggen ved och även för torr ved (fukthalt under tio procent) ger mindre värme och större utsläpp.

Tändmedel
Få bra fart på elden och minimera utsläppen genom att använda tändmedel. Använd braständare som till exempel briketter, block, tändpåsar och annat som går att köpa i affär, eller fint huggna vedträn. Använd inte tändvätska. Det kan vara väldigt farligt ur brandsäkerhetssynpunkt och genererar mer föroreningar.

Tändning av brasan
1. Lägg ett par större vedträn underst och några mindre ovanpå. Korslägg veden luftigt som i en fyrkant.

2. Placera tändmedel i toppen av brasan, under de översta vedträna. Tänd på brasan och låt kaminluckan stå lite öppen tills elden tagit sig i de översta vedträna. Stäng sedan igen luckan, men se till att lufttillförseln fortfarande är god.

Justering av lufttillförseln 
När elden tagit sig, stäng luckan men se till så att lufttillförseln fortfarande är god, det vill säga att spjällen är fullt öppna. När elden har kommit igång ordentligt efter några minuter kan du sänka lufttillförseln lite. En lagom lufttillförsel har man när brasan brinner bra med klara gula lågor, som är livliga men inte för kraftfulla.

Påfyllning av ved
3. När det har bildats en glödbädd är det dags att fylla på med 2–3 vedträn. Lägg vedträna luftigt och gärna i kors. Ha spjället helt öppet och justera det när lågorna har dragit igång igen.

Kolla röken
Om du eldar bra ska röken från skorstenen helst inte synas alls, förutom då det är kallt ute och ofarlig kondens som ser ut som vit rök kan bildas. Om röken är gulaktig, svart eller grå är det ett tecken på att det kommer ut mycket luftföroreningar. Rådfråga då din sotare eller energi- och klimatrådgivare på din kommun vad det kan bero på.

Ta hand om askan
Har kommunen inga särskilda rekommendationer kan askan från vedeldning återföras till skogen, för att sluta kretsloppet. Se till att askan är ordentligt utbränd när den sprids och att den inte orsakar frätskador på huden, dammar eller smutsar ner för dig själv eller dina grannar. Mindre mängder aska kan spridas i den egna trädgården, dock inte på mark där livsmedel odlas. Förvara askan i ett obrännbart kärl med lock. Det är även viktigt att kärlet står på ett material som inte är brännbart.


Tänk på:

Följ alltid instruktionsmanualen för just din eldstad. Det är inte tillåtet att elda sopor, plast, impregnerat virke och liknande då det släpper ut giftiga ämnen.


Fördelar med att elda enligt dessa råd:

För hälsan – Precis som vid all annan förbränning bildas det luftföroreningar även vid vedeldning. Genom att elda enligt råden ovan minskar utsläppen av hälsofarliga luftföroreningar från både gamla och nya eldstäder. För klimatet – Att elda ved på ett miljövänligt sätt är en enkel insats som var och en kan bidra med för att begränsa klimatförändringarna. För plånboken – Genom att skapa en effektiv brasa går det åt mindre ved, vilket betyder att du behöver hugga och/eller köpa mindre ved. För säkerheten – Eldar du enligt dessa råd minskar sot- och tjärbildning i skorstenen vilket gör att risken för sotbränder minskar.

Läs mer på: naturvardsverket.se/vedeldning

Illustrationer: Naturvårdsverket

Foto: BigStock

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.