Hösten perfekt för odling

2024-05-29

För hundra år sedan bestod svenska villaträdgårdar till stor del av odlingar: vidsträckta köksland, rader av bärbuskar samt åtskilliga fruktträd. Ett visst mått av självhushållning levde länge kvar, även i städernas nybyggda villakvarter – och flertalet villor hade källarutrymmen lämpade för långtidsförvaring av årets skörd.

På senare år har trenden med egna odlingar, helst ekologiska, vuxit sig allt starkare. För den som har en villa med hyggligt stor tomt kan det därför vara idé att gräva upp delar av gräsmattan och alltmer odla eget.

Att anlägga potatis- eller grönsaksland kan säkert de flesta klara av – vid större ytor företrädesvis med hjälp av en jordfräs. För odling av bär och frukt krävs heller inga omfattande arbeten. Det gäller bara att läsa in sig på ämnet, och planera hur buskarna eller träden ska placeras. Observera att exempelvis vinbär och krusbär är anspråkslösa och kan växa på de mest skilda jordar – låt vara att mullrik, fuktighetshållande jord borgar för bättre skördar.

Redan nu, på senhösten, är det bara att sätta igång med arbetet för nästa års utvidgade odlingar. Bärbuskar och fruktträd kan planteras långt in på hösten, så länge marken inte är frusen. Tänk bara på att göra planteringsgropen så stor att rötterna får ordentligt med utrymme: inga rötter ska vikas eller peka uppåt. Om plantan inte medföljs av en stör, är det viktigt att se till att det unga trädet får ett stöd och att stammen med lätta bindslen fästs vid detta stöd (banka ner störarna djupt innan jorden fylls på).

Läs på ordentligt innan du väljer frukt och bär. Gamla fruktsorter är ofta tåliga och utgör en del av vårt kulturarv. I takt med allmänhetens efterfrågan på traditionella sorter har svenska plantskolor (i samarbete med Nordiska genbanken) börjat odla fram allt fler av de gamla klassikerna.

Hannu Sarenström, trädgårdsentusiast, författare och tv-profil

Hur går man bäst tillväga om man redan nu vill förbereda för utvidgad trädgårdsodling år 2020? Villatidningens läsare får här råd från trädgårdsentusiasten, författaren och tv-profilen Hannu Sarenström.
– Man kan till exempel gräva upp jord redan nu, säger han. Den största fördelen med att gräva trädgårdsland på hösten är att man spar tid på våren när det är dags att så och plantera, oavsett vad det nu är man ska odla. På hösten finns dessutom mycket löv och växtdelar att vända ner i jorden och på så sätt förbättra den. Samtidigt får maskarna något att äta under vintern.

När är det optimalt att plantera bärbuskar och fruktträd och finns det fördelar med att plantera på hösten?
–En enkel princip är, att så länge det går att gräva, går det också att plantera. Fördelen med att plantera på hösten är att buskar och träd hinner etablera sig innan våren och att man inte behöver vattna fullt så mycket.

Något speciellt att tänka på vid val av sorter när det gäller såväl bärbuskar och fruktträd – och hur viktigt är det att gödsla?
– Det är bra om man försöker sprida ut mognadssäsongen så mycket det går, för att inte vara utan frukt och bär senare på säsongen. Det är också viktigt att välja sorter man verkligen tycker om. Kanske genom provsmakning i grannskapet eller genom att besöka en höstmarknad; det brukar alltid finnas frukt att köpa och provsmaka – och på så vis hittar man också det som man tycker är godast.

– Jag brukar jordförbättra vid plantering för att gynna rötternas etablering. Gödslar gör jag på våren, om det behövs.

Hur skyddar man bäst sin trädgård mot hungriga rådjur som äter sig mätta i skydd av mörkret?
– Rådjur är ett gissel för alla trädgårdsodlare och hägnar man inte in området blir det meningslöst att odla grönsaker. Unga fruktträd måste också skyddas så inte rådjuren fejar sönder dem med hornen. Staket eller täta häckar är det bästa. Det finns också svarta viltnät som man enkelt spänner upp på stolpar. De fungerar utmärkt och är dessutom nästan osynliga.

Foto: BigStock

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.