Så skyddar du dig mot brand

2024-07-16

Vi är nu inne i december månad. Det julbakas och julpyntas, och levande ljus tänds på många håll i vintermörkret. Allt detta julmys ökar dock tyvärr brandrisken.Statistik visar att drygt 40 procent av årets alla levandeljus-bränder inträffar i december. Här kommer därför viktiga råd för en brandsäker vintersäsong.

Stäng av spisen!
Den vanligaste orsaken vid bränder i bostäder är den glömda spisen. Lämna därför inte plattan på utan uppsikt. Annars kan det bli torrkokning som kan orsaka brand.

Släck ljusen!
Nästan hälften av alla bostadsbränder som orsakas av levande ljus inträffar i december. Tänk därför på att inte lämna levande ljus utan uppsikt. Ta också för vana att släcka de ljus som du själv tänder. Tänkte du ha mossa eller plastdekorationer i adventsljusstaken? Skippa dessa brännbara material och välj istället stenar eller glas. Ställ heller inte värmeljus för nära varandra då de lätt kan flamma upp.

Skräm inte barn för eld
Barn har i alla tider varit nyfikna på eld. Det är därför viktigt att barn lär sig att handskas med eld på ett naturligt sätt. Skräm aldrig ett barn för eld – det ökarbara nyfikenheten. Lämna aldrig barn ensamma med levande ljus eller öppen eld.

Vattna granen
Se till att granen alltid står i vatten, ibland kan den behöva vattnas flera gånger per dag. En torr gran kan brinna upp på några sekunder om den kommer i kontakt med en ljuslåga eller ett tomtebloss. Den ska inte stå för nära ett element eller en öppen spis så att den torkar ut snabbare än nödvändigt. Ha aldrig levande ljus eller tomtebloss nära granen.

Rökning
Rökning är den vanligaste orsaken vid brand med dödlig utgång. Det är inte bara i sängen det är förenat med livsfara att röka, utan det är lika farligt att somna från cigaretten i en fåtölj eller soffa. “Självslocknande cigaretter” utgör ingen garanti för att en brand inte kan uppstå. Det finns ännu ingen statistik som visar att dödsbränder beroende på rökning har minskat. Blöt innehållet i askkoppen innan den töms.

Elektrisk utrustning
Våra hem är fulla av elektrisk utrustning som kan ge upphov till brand på grund av flera anledningar, så som överhettning, kortslutning och olika tekniska fel. Laddningsbara batterier är också riskkällor att ta hänsyn till.

Mer info och tips: brandskyddsforeningen.se


Livräddare för hemmet

Pulversläckare
Pulversläckare är den bästa släckaren i ett privathushåll eftersom den fungerar på många sorts bränder, har hög släckeffektivitet, är lätt att använda och relativt underhållsfri.Har du en stor bostad med flera våningsplan kan det vara bra att ha flera släckare. Placera dem väl synligt i anslutning till entréer och andra utgångar.

Spisvakt
Är du en av de som lätt glömmer att stänga av spisen? Då kan en spisvakt vara en bra idé. Utöver att den bryter strömmen efter en viss förinställd tid kan den detektera brandfara på andra sätt. Läs mer på spisvaktsstandard.se

Brandfilt
En brandfilt är ett bra komplement till en brandsläckare för att släcka mindre bränder eller minska spridning av en brand som uppstått.

Brandvarnare
En brandvarnare bör finnas på varje våningsplan i din bostad. Viktigast är att placera en i eller intill ditt sovrum, så att du varnas om det börjar brinna på natten. Placera även en brandvarnare i närheten av köket, eftersom det är vanligt att bränder börjar där. Att ha din varnare i köket, eller i badrummet för den delen, är däremot en sämre idé eftersom det riskerar att utlösa många falsklarm. Försäkra dig om att din brandvarnare fungerar genom att trycka på dess testknapp minst en gång i månaden.


Brandsäkerhet – tänk på detta

  • Lämna aldrig levande ljus obevakade.
  • Den som tände ljuset släcker det också.
  • Lämna aldrig barn ensamma med levande ljus eller tomtebloss.
  • Skaffa brandvarnare. Har du redan brandvarnare?
  • Byt i så fall batteri och kolla att de fungerar.
  • Räddningstjänsternas tips: ha första advent som batteribytardag, då kommer du lättare ihåg det.
  • Ställ inga föremål på TV:n
  • Om det börjar brinna på spisen – kväv elden med en filt eller ett lock.

Fakta – bostadsbränder

Årligen sker cirka 24 000 bränder i bostäder i Sverige. Räddningstjänsten larmas till 6 000 av dessa. Mellan 80 och 90 människor dör i bostadsbränder varje år. Omkring tre gånger så många skadas. 47 procent av dödsbränderna orsakas av rökning. I 35 procent av dödsbränderna startar branden i lös inredning, exempelvis möbler och madrasser. Knappt var tionde bostadsbrand med dödlig utgång orsakas av elprodukter som tv-apparater, datorer och vitvaror.

Källa: Forskningssatsningen Bränder i bostadsmiljö – Forskning för ett stärkt brandskydd

Foto: Solstickan, BigStock

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.